Janssen - Cilag Sverige tecknar ramavtal med Etransformer Business Solutions AB avseende konsultinsatser.

Janssen - Cilag Sverige tecknar ramavtal med Etransformer Business Solutions AB avseende konsultinsatser. Samarbete mellan leverantör av konsulter och pharma industrin förändras med fokus mot färre leverantörer, och långsiktiga samarbetsformer. "För att bibehålla vår kontinuitet med kompetens från konsultföretag, är Etransformer ett bra val för vårt företag. Att vi har detta företag som "Prefered Partner" tyder på att de insatser som utförts på företaget, är i linje med våra värderingar och att vi vill utnyttja ett bra samarbete med kompetenta konsulter. Janssen-Cilag satsar på att säkerställa fortsatt innovation, nära kundrelationer och på att göra innovativa satsningar på ett ansvarsfullt sätt", säger Johan Pettersson, IM Manager på Janssen-Cilag Sverige AB. "Den satsning inom healthcare segmentet som genomsyrat 2002 från vårt bolag har givit dialog med flera läkemedelsbolag, och genom att fokusera på kvalité och förvaltning av process, har vi lyckats skapa en ingång till den industri som är vårt fokus och som gynnar samarbetet för båda parter" säger Uno Sjöström VD för Etransformer Business Solutions. Etransformer skiljer sig från övriga konsultbolag genom att vara oberoende av leverantörer och alltid välja de lösningar som är bäst för kunden. Dotterbolaget Etransformer Business Solutions, arbetar helt och hållet med affärslösningar inom läkemedelsindustrin. I.C.M* strategier och implementationsprocesser är den ledstjärna som dominerar under de närmaste åren. ETMS användning inom läkemedelsindustrin och att se affärsmöjlighet med kraftfulla IT stöd är en ytterligare hörnsten i portföljen. För ytterligare information kontakta: Uno Sjöström, VD Etransformer Business Solutions AB 070-598 90 84, uno.sjostrom@etransformer.se Etransformer är ett oberoende konsultbolag som transformerar företag genom att förena ny affärslogik och teknik med fokus på lönsamma kundrelationer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00500/wkr0002.pdf

Om oss

IT Provider är Nordens ledande affärsutvecklingsbolag. Vi investerar kunskap och kapital i nordiska entreprenörer med unika affärsidéer inom IT.

Dokument & länkar