IT-Total har rekryterat Åke Ekerbring som ny Säkerhetsskyddschef

Report this content

Säkerhet är den allra viktigaste frågan och den största utmaningen inom IT. Nya typer av hot ställer nya krav. IT-Total har lång historik och vana av att jobba med kunder i Sverige som ställer krav på den allra högsta nivån av säkerhet. IT-Total ska vara det säkra IT-bolaget.

Med den nya säkerhetsskyddslagen ställs det nya krav på såväl leverantörer som kunder, vilket gör att alla kommer att behöva utveckla sina processer och rutiner hela tiden. Säkerhet är inte enbart en teknikfråga vilket många utgår ifrån. Alla delar i kedjan måste hänga ihop, säkra datahallar, informationssäkerhet, fysiskt skydd med SUA-1 klassad del av kontoret, personalsäkerhet med tillhörande säkerhetsprövning, beteende, erfarenhet, och analys.

Sedan någon månad är IT-Totals nya Säkerhetsskyddschef Åke Ekerbring på plats. Han har en synnerligen gedigen bakgrund av säkerhetsarbete i tidigare roller vid Säkerhetspolisen samt Försvarsmaktens högkvarter. Åke är direkt underställd bolagets VD och medlem av ledningsgruppen.

I sin roll som Säkerhetsskyddschef kommer Åke dels leda säkerhetsskyddsarbetet inom IT-Total, men även styra och stödja alla delar i vårt erbjudande där säkerhet är en viktig del. Åke kommer även ansvara för säkerhetsskyddade upphandlingar, säkerhetsskyddsavtal, interna och externa utbildningar, samt upprätthålla företagets och medarbetarnas kompetens och rutiner runt säkerhet.

- Säkerhet är vår viktigaste fråga. Vi är otroligt glada att ha Åke på plats. Vi ska vara det bästa säkra IT-bolaget i Sverige, och då är Åke med sin erfarenhet en ytterst viktig del, säger Fredrik Franzen VD på IT-Total.

- Jag ser fram emot att vara en del av ett modernt IT-företag som satsar på säkerhet med utgångspunkt från den nya säkerhetsskyddslagstiftningens tre hörnpelare, Informationssäkerhet, fysisk säkerhet samt personalsäkerhet, säger Åke Ekerbring Säkerhetsskyddschef på IT-Total.

För mer information, kontakta:
Fredrik Franzen, VD IT-Total, 073-522 23 82, fredrik.franzen@it-total.se
Åke Ekerbring, Säkerhetsskyddschef IT-Total, 076-777 79 28, ake.ekerbring@it-total.se

Prenumerera

Media

Media