Ansökan dispens för budplikt Petter Fägersten

Petter Fägersten har erhållit 12 000 B-aktier i ITAB Shop Concept AB i gåva från Gustav Allan Johansson.

Petter Fägersten med bolag innehar sedan tidigare 15 686 400 A-aktier och 1 954 374 B-Aktier i bolaget, vilket motsvarar 52,61 procent av rösterna och 17,23 procent av det totala antalet aktier i bolaget. ITAB Shop Concept AB:s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Genom gåvan uppstår en formell budplikt för Petter Fägersten avseende resterande aktier i ITAB Shop Concept AB. Petter Fägersten avser dock att söka dispens från nämnda budplikt.

För ytterligare information, tag kontakt med: 

ITAB Shop Concept AB  
CEO  Ulf Rostedt  
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Om oss

ITAB Shop Concept säljer, utvecklar, tillverkar och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, innovativa lösningar för kassalinjen, professionella belysningssystem och interaktiva produkter. Bland kunderna finns ledande aktörer i större delen av Europa. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2019 en årsomsättning på 6 064 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar