• news.cision.com/
  • ITAB Shop Concept/
  • ITAB förväntar sig rapportera högre justerat EBITDA resultat för räkenskapsåret 2020 jämfört med den preliminära vägledningen från den 10 juli 2020

ITAB förväntar sig rapportera högre justerat EBITDA resultat för räkenskapsåret 2020 jämfört med den preliminära vägledningen från den 10 juli 2020

Report this content

ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB”) förväntar sig rapportera ett justerat EBITDA resultat, före engångskostnader för räkenskapsåret med avslut 31 december 2020, som blir väsentligt högre än vad som kommunicerats i ITAB:s preliminära vägledning den 10 juli 2020.

Resultatförbättringen förklaras av högre försäljning med bättre lönsamhet samt snabbare effekt av bolagets besparingsåtgärder än vad som tidigare förutsågs. Osäkerheten kring distribution och produktion på grund av den pågående pandemin har gjort det svårt att prognostisera med precision.

Justerad EBITDA för räkenskapsåret 2020 före omstruktureringskostnader och vissa poster avseende lagernedskrivning av engångskaraktär, förväntas uppgå till cirka 575 Mkr, jämfört med intervallet 380 – 420 Mkr som kommunicerades den 10 juli 2020. Engångskostnaderna för samma period förväntas uppgå till cirka 200 Mkr, varav cirka 75 Mkr avser lagernedskrivning, jämfört med vägledningen om cirka 100 Mkr.

Utöver tidigare uppskattade engångsposter för omstrukturering har bolaget identifierat ett extraordinärt behov av att skriva ner lagervärdet med cirka 75 Mkr, varav cirka 25 Mkr är direkt kopplade till omstrukturering och ytterligare cirka 50 Mkr är av engångskaraktär som främst är en effekt av den minskade omsättningen kopplat till historiskt trögrörliga lager samt inkuranser.

Fullständig information kommer att redovisas i samband med ITAB:s delårsrapport för det fjärde kvartalet 2020 som offentliggörs den 9 februari, kl. 13.00. Bolaget lämnar inga ytterligare kommentarer innan delårsrapporten släpps.

 

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl 18.00 den 28 januari 2021.

 

ITAB Shop Concept AB 
Andréas Elgaard, President & CEO
Telefon: 036 31 73 00
Mobil: 073 232 16 35

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
itab.com, itabgroup.com 


 

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka  3 200 anställda och årsomsättningen uppgick 2019 till 6 064 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar