ITAB Shop Concepts Årsredovisning för 2020 har offentliggjorts

Report this content

ITAB Shop Concepts Årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på koncernens webbplats itabgroup.com.

Årsredovisningen beskriver det gångna året, strategi och finansiell information. Den digitala versionen återfinns på: itabgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/.

Tryckt version finns tillgänglig från vecka 15 och kan beställas via webbplatsen, per e-post: ir@itab.com eller per telefon 036-31 73 00.

 

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

 

För ytterligare information, tag kontakt med:
ITAB Shop Concept AB 
Andréas Elgaard, President & CEO
Telefon: 036 31 73 00
Mobil: 073 232 16 35

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
itab.com, itabgroup.com 


 

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka 3 030 anställda och årsomsättningen uppgick 2020 till 5 323 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.