ITAB tecknar treårigt avtal med Circle K avseende helt nytt koncept omfattande inredning, belysning och utemiljö

Report this content

ITAB, en av Europas ledande leverantörer av butikskoncept, har tecknat ett treårigt avtal med Circle K, en av Nordeuropas större aktörer inom drivmedelsstationer. Värdet av detta avtal beräknas till 8-10 mEUR per år.

Leverans och installation kommer att ske till flera länder där Circle K har verksamhet, närmare bestämt Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen och Irland.

Ulf Rostedt, VD för ITAB Shop Concept AB:
”ITAB har levererat och installerat inredning till Circle K (f.d Statoil) sedan 2002. Vi har utvecklat konceptet och levererat teststationer och nu börjar utrullningen av det nya konceptet som ännu mer fokuserar på mat. Vi har även lyckats att skapa ett belysningskoncept som också blir en del av avtalet vilket innebär att vi kommer att leverera och installera inredning, belysning och utemiljöer. Circle K kommer att fortsätta att utveckla konceptet med ITABs designbolag KB Design som partner”.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:00 den 17 juni 2019

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  +46 36 31 73 00
Mobil:    +46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.com, www.itabgroup.com 

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar