Kommuniké från extra Bolagsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ) den 22 juli 2020

Vid extra bolagsstämman i ITAB Shop Concept AB (publ) beslutade aktieägarna, i enlighet med styrelsens förslag, att uppta kortfristiga aktieägarlån från Pomona-gruppen AB (kontrolleras av styrelsemedlemmen Fredrik Rapp), VIEM Invest AB (kontrolleras av styrelsemedlemmen Anna Benjamin) och Övre Kullen AB (kontrolleras av styrelsemedlemmen Petter Fägersten).

Lånen uppgår till totalt 140 miljoner SEK och den löpande räntan är densamma som i den tidigare kommunicerade kreditfaciliteten med Nordea och kan inte understiga 4,00 procent årligen.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juli 2020 kl. 13.00.
 

För ytterligare information, tag kontakt med:
ITAB Shop Concept AB 
Andréas Elgaard, President & CEO
Telefon: 036 31 73 00
Mobil: 073 232 16 35

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
itab.com, itabgroup.com 


 

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka  3 200 anställda och årsomsättningen uppgick 2019 till 6 064 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar