Ökning av det totala antalet aktier och röster i ITAB Shop Concept AB

 

I enlighet med lagen om handel med finansiella instrument 4 kap 9 § meddelar ITAB Shop Concept AB härmed att antalet aktier i bolaget ökade med 1.429.671 st B-aktier representerande samma antal röster i bolaget. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår efter ökningen till 16.660.753 st fördelade på 3.900.000 A-aktier och 12.760.753 B-aktier. Antalet röster uppgår efter ökningen till 51.760.753 st. Ökningen av antalet aktier beror på genomförda och hos Bolagsverket registrerade konverteringar av ITAB Shop Concepts konvertibler 2008/2012 samt teckning av 20.500 B-aktier via teckningsoptioner ITAB TO 1.

Denna information lämnades för offentliggörande den 30 april 2012 kl. 14.00

För ytterligare information, kontakta:

ITAB Shop Concept AB 
CEO, Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82                                                                         

CFO Magnus Olsson
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 544 47 89

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 36 31 73 00

www.itab.se

ITAB är marknadsledare i Europa på kassadiskar och levererar över 20 000 kassadiskar om året till detaljhandeln. ITAB Shop Concept AB, som är noterat vid OMX Nordic Exchange, levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar, entrésystem och butiksbelysning. Koncernen har cirka 2 200 anställda, och omsatte 3 341 Mkr 2011.

Om oss

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 300 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar