Ulf Rostedt avgår som koncernchef för ITAB Shop Concept AB.

Report this content

Ulf Rostedt, VD och koncernchef för ITAB, har på egen begäran valt att avsluta sin tjänst på ITAB. Ulf kommer att stanna kvar tills efterträdare har tillträtt. Ulf Rostedt fokuserar sin återstående tid på det omstruktureringsprogram som pågår för att sedan lämna över till sin efterträdare.

Ulf Rostedt kommenterar: ”Efter tio år som VD är det tid för mig att lämna över till en ny kraft som fortsätter att leda ITAB in i framtiden.”

Anders Moberg, styrelsens ordförande, kommenterar: ”Jag tackar Ulf för hans värdefulla insats för ITAB under många år och är tacksam för att Ulf fortsätter att driva koncernen tills efterträdare är tillsatt.”

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
Styrelseordförande Anders Moberg 

Mobil: + 46 (0)733 28 96 52

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 300 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera