DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2004 - Nettoomsättningen var 515 Mkr (729). - Resultat efter skatt uppgick till 23 Mkr (21). - Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 3,35 kr (3,00). - Resultat efter finansiella poster uppgick till 31 Mkr (28). - Utdelning av ITAB Inredning har genomförts. - För jämförbara enheter uppgick resultat efter finansiella poster till 13 Mkr (6). Nettoomsättning beräknad på samma sätt var 221 Mkr (207). Eventuella frågor med anledning av denna delårsrapport besvaras av VD Sune Lantz på telefon 036-31 22 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040812BIT20650/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

ITAB utvecklar, förvärvar och driver varuproducerande företagsgrupper med unika och/eller marknadsledande produkter inom tre områden: Elektronik, Butiksutrustning och Plast.

Dokument & länkar