Delårsrapport januari - mars 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 · Omsättningen ökade med 16 % till 363 Mkr (313) · Resultat efter finansiella poster, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 13 Mkr (0) · Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 1,35 kr (1,15) · Efter periodens slut har Shop Equipe i Tjeckien och Danmark förvärvats · Återköp av 415 000 egna aktier i april ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00830/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00830/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

ITAB utvecklar, förvärvar och driver varuproducerande företagsgrupper med unika och/eller marknadsledande produkter inom tre områden: Elektronik, Butiksutrustning och Plast.

Dokument & länkar