ITAB förvärvar holländsk verksamhet

ITAB förvärvar holländsk verksamhet ITAB Industri AB i Jönköping, som är noterat på O-listan, har genom dotterbolag förvärvat inkråmet i ISC Inter Shop Center i Holland. ISC är en av Hollands ledande leverantörer av butiksinredning och kassadiskar. Tillverkning sker i Woudenberg 50 km från Amsterdam, där ISC förfogar över en modern produktionsanläggning. Verksamheten, som byter namn till ISC ITAB Shop Center B.V., beräknas uppnå en omsättning på 90 MSEK och antalet anställda kommer att uppgå till 65 personer. Förvärvet är ett naturligt led i internationaliseringen av ITABs verksamhet och främst ämnat att stärka affärsområde butiksutrustning på den europeiska marknaden. Trenden inom europeisk dagligvaruhandel är gränsöverskridande kedjebildningar och genom det holländska förvärvet har ITAB fortsatt goda möjligheter att vara en betydande leverantör av butiksutrustning. ITAB utvecklar och driver varuproducerande företagsgrupper med unika och/eller marknadsledande produkter inom tre affärsområden: Elektronik, Butiksutrustning och Plast. Koncernen sysselsätter 1.000 personer och omsättningen uppgår till ca 1,3 miljarder kr. Ytterligare information lämnas av vVD Sune Lantz på telefon 036-31 22 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00720/bit0002.pdf

Dokument & länkar