ITAB Industri AB (publ) förvärvar LK Precision Parts

ITAB Industri AB (publ) förvärvar LK Precision Parts ITAB Industri AB i Jönköping, som är noterat på O-listan, har förvärvat AB LK Precision Parts i Skogås. LK Precision Parts är en ledande leverantör av finmekaniska detaljer till främst den medicintekniska marknaden. Årsomsättningen uppgår till 50 Mkr med god lönsamhet och antalet anställda är 30. Rörelsen bedrivs i egen industrifastighet i Skogås, strax söder om Stockholm. Verksamheten består av finmekanisk tillverkning av metall- och plastdetaljer till företag inom framför allt medicinteknik, telekom- och processindustri. Kunderna inkluderar bland andra Instrumentarium, Amersham Biosciences, Mydata Automation och SAAB Tech Systems. Bolaget förfogar över tekniskt kvalificerad personal och en avancerad maskinpark, vilket möjliggör tillverkning av komplicerade produkter som uppfyller höga toleranskrav. Uppdragen omfattar såväl prototyper och nollserier som fullskalig produktion. Förvärvet är ett naturligt led i processen att stärka ITAB Industri inom marknadsområdet medicinteknik och kommer att medföra ett resultattillskott redan under innevarande år. ITAB utvecklar och driver varuproducerande företagsgrupper med unika och/eller marknadsledande produkter. Koncernen sysselsätter 430 personer och omsättningen uppgår till ca 450 Mkr. Ytterligare information lämnas av Sune Lantz, VD ITAB Industri AB, på telefon 070-676 47 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT21530/wkr0001.pdf

Om oss

ITAB utvecklar, förvärvar och driver varuproducerande företagsgrupper med unika och/eller marknadsledande produkter inom tre områden: Elektronik, Butiksutrustning och Plast.

Dokument & länkar