Pressmeddelande

ITAB och NOTE i strategisk industriell affär O-listenoterade ITAB Industri AB säljer sitt elektronikbolag till snabbväxaren NOTE AB. Affären innebär att ITAB koncentrerar sig på affärsområdena butiksutrustning och plast, där man planerar för fortsatt expansion. NOTE växer sig allt starkare som helsvensk elektroniktillverkare. Bra affär för ITAB ITAB blir efter överlåtelsen delägare i NOTE genom att köpeskillingen utgörs av 15 000 nyemitterade NOTE-aktier. ITABs elektronikdel beräknas omsätta 90 MSEK under 2003 och sysselsätter cirka 60 personer. Tillverkning sker i Nyköping och Skänninge. - För ITAB är det här totalt sett en bra affär, som dessutom medför en realisationsvinst om cirka 13 MSEK, konstaterar Sune Lantz, VD för ITAB Industri AB. - Vi kommer att få tydligare fokus och frigör resurser för fortsatt expansion inom övriga affärsområden. Dessutom blir NOTE en strategisk samarbetspartner inom affärsområde Plast, avslutar Sune Lantz. NOTEs verksamhet utvecklas NOTE AB har under de senaste åren förvärvat ett antal svenska elektronikindustrier och ökar stadigt såväl omsättning som vinst. Efter förvärvet får NOTE en omsättning på drygt 1,2 miljarder SEK och cirka 800 anställda i Sverige och Baltikum. Sten Dybeck NOTE ABs styrelseordförande är mycket nöjd med affären: - ITAB Elektronik AB är ett mycket välskött företag och vi har varit intresserade av dem länge. En av våra strategier är att erbjuda kunden närhet och fabrikerna i Skänninge och Nyköping gör oss kompletta gällande täckning av viktiga områden i Sverige, berättar Sten Dybeck. - ITABs elektronikverksamhet kommer att utvecklas på samma sätt som våra andra förvärv. Det innebär att kunder även kommer att få tillgång till våra internationella nätverk och globala inköp. Denna affär kommer att skapa stort värde för oss, ITAB, nuvarande och blivande kunder, avslutar Sten Dybeck. För med information, kontakta: Sune Lantz, VD ITAB Industri AB, 070-676 47 00 Sten Dybeck, styrelseordförande NOTE AB, 0708-55 18 00 Om ITAB ITAB utvecklar och driver varuproducerande företagsgrupper med unika och/eller marknadsledande produkter inom tre affärsområden; Butiksutrustning, Elektronik och Plast. Koncernen sysselsätter 1 100 personer och omsättningen uppgår till ca 1,5 miljarder kr. ITAB-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information, se koncernens hemsida www.itab.se. Om NOTE NOTE är en ledande tillverkare av elektronik med över 30 års erfarenhet. NOTE är en komplett kontraktstillverkare som fokuserar på hög servicegrad genom närhet och flexibilitet. NOTE erbjuder global, marknadsnära produktion. I Sverige har vi ca 700 anställda fördelade på produktionsanläggningar/Center of Excellence i Norrtälje, Lund, Torsby och Borås. Vi finns även representerade med NOTE Lab och försäljningskontor i Kista och Göteborg. Vi har även en fabrik i Litauen samt verksamhet i Centraleuropa, som styrs från vårt kontor i Gdansk, Polen. Genom det globala nätverket av elektroniktillverkare, ems- ALLIANCE, har vi partners i Brasilien, Kina, Indien, Italien och USA. För mer information, se koncernens hemsida www.note.se. ITAB Industri AB (publ) NOTE AB (publ) 556076-2055 556408-8770 Instrumentvägen 2 Box 910 553 02 Jönköping 761 29 Norrtälje ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

ITAB utvecklar, förvärvar och driver varuproducerande företagsgrupper med unika och/eller marknadsledande produkter inom tre områden: Elektronik, Butiksutrustning och Plast.

Dokument & länkar