Itiviti AB startar med kraftfullt erbjudande inom trading och konnektivitet för framtidens marknader

– Orc Group och CameronTec Group går samman och bildar Itiviti, en ny marknadsledare inom teknologi för trading och tjänster för de globala kapitalmarknaderna.

Stockholm, 2 februari 2015 – Ledningen för Itiviti AB presenterar nu sitt nya företag och varumärke, vilket markerar slutförandet av det tidigare meddelade samgåendet mellan Orc Group, världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument, och CameronTec Group, den globala standarden inom infrastruktur för finansiell meddelandehantering. Itiviti har från start en marknadsledande position inom flera områden och samgåendet möjliggör dessutom ett tydligt breddat erbjudande till aktörer på de globala kapitalmarknaderna.

Itiviti fortsätter att utveckla befintliga kundsamarbeten, med utgångspunkt i att Orc och CameronTec i hög grad kompletterar varandra. Detta gör det möjligt att skapa en ännu starkare portfölj, med moduluppbyggda och flexibla lösningar för trading, orderhantering, konnektivitet och riskhantering.

Itiviti har 400 medarbetare vid 13 kontor över hela världen, med närvaro i alla ledande finansiella centra. Huvudkontoret finns i Stockholm. Företaget har gedigen erfarenhet som leverantör av lösningar för trading och finansiell infrastruktur, anpassade till kunder inom alla regioner och till skilda regelverk.

– Vi är mycket glada över att presentera vårt nya företag Itiviti, som samlar styrkan hos Orc och CameronTec, två etablerade, framgångsrika bolag med gedigen branscherfarenhet. Genom att kombinera våra resurser och kunnande inom teknologi, produkter och tjänster kan vi leverera en bredare, högpresterande plattform. Itiviti har en ojämförlig position vad gäller att möta specifika kundbehov och erbjuda smidig integration och anpassning till marknader och regelverk i ständig förändring, säger Torben Munch, VD för Itiviti AB.

I ledningsgruppen för Itiviti ingår VD Torben Munch (tidigare VD för Orc Group) tillsammans med Tony Falck, Executive Vice President, Chief Financial Officer, Troels Philip Jensen, Executive Vice President, Chief Operating Officer, Anders Henriksson, Executive Vice President, Head of Business Unit Global Services & Chief Growth Officer, Jonas Hansbo, Executive Vice President, Chief Strategy Officer och Klaus Andersen, Executive Vice President Global Engineering. Per E. Larsson är styrelseordförande för Itiviti. Larsson har sedan 2012 varit styrelseledamot i Orc Group och CameronTec Group och var ordförande för bolagen vid samgåendet.

Itiviti fortsätter att utveckla och marknadsföra befintliga plattformar, produkter och varumärken, bland annat Orc Tbricks och Catalys. Samgåendet gör det även möjligt för Itiviti att ännu bättre tillgodose kundbehov inom teknologi och infrastruktur för trading, genom nya produkter och tjänster. Med moderna, integrerade lösningar utvecklade för framtidens krav, kan Itiviti åstadkomma konkreta kostnadsbesparingar för kunder inom alla regioner och marknader.

Itivitis lösningar levereras med stöd från en kvalificerad, global serviceorganisation. Kombinationen av förståelse för kundens verksamhet, branschkunnande och teknisk expertis ger Itiviti en unik position för att effektivt stödja kunderna. Itivitis specialister finns tillgängliga för uppgifter från daglig teknisk support, systemkonfiguration och integration till utveckling av anpassade lösningar och strategier för trading.

Genom Managed Services erbjuder Itiviti ett komplett driftåtagande som ersätter intern trading-infrastruktur, vilket gör det möjligt för kunden att lägga fullt fokus på kärnverksamheten och samtidigt sänka totalkostnaderna. Itivitis ekosystem för tjänster omfattar marknadsaccess, systemdrift och övervakning samt rutiner för redundant drift med höga prestanda och låg latens.

Om Itiviti
Itiviti är en världsledande leverantör av teknologi till kapitalmarknadens aktörer. Tradingfirmor, banker, mäklare och institutionella kunder använder Itivitis lösningar och kunnande för att effektivisera sin dagliga verksamhet och för att skapa bestående konkurrensfördelar på globala marknader.

Itiviti bildades 2016 genom samgåendet mellan Orc Group och CameronTec Group. Företaget har ca 400 medarbetare och en uppskattad årlig omsättning på 700 MSEK.

Itiviti arbetar med kontinuerlig innovation för att utveckla flexibla plattformar och lösningar som hjälper kunderna att ta initiativet och möta utmaningar från föränderliga marknader och regelverk.

Itiviti ägs av Nordic Capital Fund VII.

www.itiviti.com

För frågor och mer information, kontakta:
Torben Munch, VD, Itiviti AB, Tel. +45 2223 4789
Christine Blinke, CMO, Itiviti AB, Tel. +46 739 01 02 01

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar