• news.cision.com/
  • Itiviti Group AB/
  • Itiviti och ULLINK fullföljer samgåendet och bildar ny global aktör för kapitalmarknaden – Torben Munch utnämnd till koncernchef

Itiviti och ULLINK fullföljer samgåendet och bildar ny global aktör för kapitalmarknaden – Torben Munch utnämnd till koncernchef

Report this content

Styrelsen för Itiviti AB meddelar att bolagets sammanslagning med ULLINK slutfördes den 14 mars 2018.

Sammanslagningen av Itiviti och ULLINK skapar en fullserviceleverantör inom teknologi och infrastruktur för globala och regionala aktörer inom finansbranschen. Företaget får en årlig omsättning på över USD 200 miljoner med 1 000 anställda och lokal närvaro i finansiella centra i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Amerika. 

Avsikten att slå samman Itiviti och ULLINK kommunicerades gemensamt av bolagen och ägaren Nordic Capital den 28 november 2017. 

Styrelsen har utnämnt Torben Munch till koncernchef för den sammanslagna organisationen. 

– Torben Munchs ledarskap har varit ovärderligt i arbetet med att bygga upp Itiviti från spridda verksamheter till ett sammansvetsat team och för att utveckla ett helgjutet erbjudande som svarar mot såväl marknadens krav som den enskilda kundens behov, säger Per E. Larsson, styrelseordförande för Itiviti.
– Torben har byggt ett fantastiskt lag och har framgångsrikt kombinerat en skarp strategisk blick och ett starkt engagemang för nöjda kunder med en affärsmässig talang som ligger helt rätt i vår dynamiska och konkurrenspräglade bransch. Nu när vi förenar ULLINK och Itiviti och ställer in siktet mot nästa nivå gläds vi åt att Torben tagit sig an att leda vårt nya sammanslagna team på denna spännande resa.
 

Itivitis fusion med ULLINK är ett samgående mellan två jämlika parter som från starten blir erkänt som en ledande kraft inom teknologi och tjänster för kapitalmarknaden. Till den nya organisationen bidrar företagen med liknande branscherfarenheter, där båda bygger på starka traditioner som teknikledare. Genom sammanslagningen får kunderna tillgång till branschens bredaste utbud av lösningar och tjänster, med stöd för alla tillgångsslag samt olika roller och funktioner inom trading (high-touch, low-touch, market making, konnektivitet). Hela portföljen är baserad på modern, flexibel teknologi som byggts för bästa prestanda och kontinuerligt uppdaterad för efterlevnad av marknadens regelverk. Bolagets affärsmässiga fokus kommer att ligga på tillväxt och expansion, och styras av kundernas krav på en teknologipartner som både kan tillgodose dagens behov och stödja deras strategiska utveckling för framtiden.  

Styrelseordförande Per E. Larsson tillägger: 

”Då ULLINK:s CEO Didier Bouillard har valt att lämna företaget vill jag tacka honom för hans betydande insatser, inklusive hans stöd för att underlätta detta samgående. Jag önskar Didier lycka till i hans fortsatta gärning.” 

CEO Torben Munch kommenterar:

”När vårt företag nu går in i en ny fas är jag tacksam för möjligheten att leda en organisation med fantastiska meriter, sett till allt det som ULLINK och Itiviti tillsammans bidrar med. När vårt nya team ska formas av våra gemensamma talanger och resurser vill jag gärna dela vår entusiasm för sammanslagningen med alla våra kunder. Men ytterst blir vi alltid bedömda efter vad vi levererar. Det är våra produkter, lösningar och tjänster som ska bekräfta att vi växer till att bli en ännu mer kompetent leverantör och partner, den som bäst kan tillgodose kraven från kundens affär, möjliggöra deras strategiska satsningar, liksom självklart att leverera ett pålitligt dagligt stöd till finansiella institutioner på både sälj- och köpsidan. Utrustad med insikten om de fantastiska kvaliteterna hos ULLINK och Itiviti har jag all anledning att tro att vår resa kommer att bli framgångsrik.”

Om Torben Munch
Torben Munch utnämndes till Itivitis förste CEO i februari 2016 och flyttade då från Orc Group dit han rekryterades som CEO 2012. Han är i dag även styrelseordförande för Vizrt Group. Från 2001 var Torben Chief Operating Officer och Executive Vice President på SimCorp A/S och dessförinnan Managing Director för SimCorp GmbH från 1996. Torben har också erfarenhet från ledande befattningar på Unibank (Nordea) och LEC (IBM) samt som extern styrelseledamot för Equipos Group, TIA Technology A/S och Traen A/S (Formpipe). Han har en ekonomexamen från Köpenhamns universitet.

Mediakontakter:

Per E. Larsson, Chairman of the Board,
Itiviti AB
Tel: +46 8 506 477 79

Torben Munch, CEO
Itiviti Group AB
Tel: +46 506 477 35
E-mail: torben.munch@itiviti.com 

Om Itiviti
Itiviti är en världsledande leverantör av teknologi till kapitalmarknadens aktörer. Tradingfirmor, banker, mäklare och institutionella kunder använder Itivitis lösningar och kunnande för att effektivisera sin dagliga verksamhet och för att skapa bestående konkurrensfördelar på globala marknader. Med 13 kontor och mer än 400 kunder över hela världen, har Itiviti ett track record av att leverera innovativa finansiella infrastrukturlösningar som täcker alla tillgångsklasser, över geografiska områden och regioner med olika lagstiftning. Vi erbjuder anpassningsbara plattformar och lösningar som gör det möjligt för kunderna att ta initiativet för att möta konkurrens liksom utmaningar från nya regelverk. För mer information besök www.ititviti.com.

Om ULLINK
ULLINK grundades 2001 och är en global leverantör av marknadsledande teknik för multi-asset trading och infrastruktur för buy-side och sell-side marknadsaktörer, inklusive NYFIX, en av branschens största FIX-baserade trading communities. Med över 150 av världens största banker och mäklare som kunder, ger bolaget konsekvent och tillförlitlig tillgång till de mest aktuella och innovativa handelslösningarna som finns tillgängliga. Deras multi-asset-lösningar gör att kunderna kan ansluta till sina önskade marknader, handla när och var de vill, samtidigt som de kan följa global reglering. Från sina 10 kontor som täcker alla stora globala finanscentrum kan medarbetarna ge råd om de bästa sätten att ta itu med kundernas utmaningar och användandet av sin teknik. För mer information, vänligen kontakta connect@ullink.com eller besök www.ullink.com.

Om Nordic Capital
Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälsa- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälsa- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 11 miljarder euro via åtta fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar