ITSEcco/UNIVITS* erhåller 2,25 Mkr för levererat system till energibörsen PowerITS

ITSEcco/UNIVITS* erhåller 2,25 Mkr för levererat system till energibörsen PowerITS English version, next page ITSEcco/UNIVITS erhåller 2,25 Mkr för en slutgiltig acceptans av levererat system till PowerITS. Systemleveransen har skett enligt planerat schema. Marknadsplatsen PowerITS skall erbjuda handel med flera typer av energikontrakt. ITSEcco/UNIVITS har också delägande i marknadsplatsen. - Detta är det senaste och vårt mest avancerade system. Att vår utvecklingsavdelning har lyckats leverera helt enligt plan har imponerat mycket på vår uppdragsgivare, säger vice vd Fredrik Wahlman. PowerITS har sedan en tid påbörjat lanseringen av en marknadsplats för såväl fysisk- som derivathandel i energirelaterade produkter, med start i de tyska och nordiska marknaderna. ITSEcco/UNIVITS avancerade system erbjuder handel i realtid bilateralt eller genom ett clearinghus. Varje medlems riskmanager erbjuds en unik kontroll över sin medlems riskposition. * ITSEcco International AB återgår till tidigare namn UNIVITS i samband med bolagsstämma den 23 februari 2001. UNIVITS grundades 1998 och är ett internationellt bolag med kontor i Stockholm och London. Företaget utvecklar och säljer elektroniska börs- och handelslösningar för råvaror, valutor och värdepapper. Affärsidén är att ligga främst inom den tekniska utvecklingen och därigenom erbjuda den internationella marknaden flexibla, kostnadsbesparande elektroniska handelslösningar för ögonblicklig och säker kontakt mellan marknadsaktörer. UNIVITS har bland annat utvecklat handelssystemet för Sveriges andra aktiebörs, SBI Marknadsplats, och äger 10 procent av SBI Holding. Engelsmannen Trevor Cass är vd och Björn Nordstrand är styrelseordförande. English version: ITSEcco/UNIVITS International AB* receives Euro 250 000 in acceptance fees for the system delivered to joint venture PowerITS. "This is our latest and most advanced system," says deputy CEO Fredrik Wahlman. "We are delighted that our development team has delivered it on schedule, which our customers has found very impressive". PowerITS has began the work for the launch of what shall be a pan European electronic marketplace for physical and derivatives trading, starting with the Nordic and German power markets. The system's highly advanced matching process offers real-time trading bilaterally or via a clearer. The risk manager is given a unique control over the members current risk position. * ITSEcco will revert to its earlier name UNIVITS at the next shareholders meeting on February 23 2001. UNIVITS was founded 1998 and is an International company with offices in Stockholm and London. The company develops and sell solutions for electronic exchanges and marketplaces for commodities, currencies and financial instruments. The company aims to be at the technical forefront to be able to offer the International market flexible and cost saving electronic system which enable split second and secure contact between the markets players. UNIVITS has among other things developed the system for the second regulated electronic stock exchange in Sweden, SBI Marknadsplats, and is also the single largest owner of SBI Holding with its 10 percent ownership. Mr. Trevor N. Cass from England is the company's CEO and Mr. Björn Nordstrand its chairman. Contact Trevor N Cass, CEO Fredrik Wahlman, deputy CEO trevor.cass@univits.com fredrik.wahlman@univits.com UNIVITS International AB UNIVITS International AB 5-7 St Helens Place Sveavägen 145 VI Bishopsgate 113 46 Stockholm London EC3A 6AU Sweden Tel: +44 (0) 20 7861 9370 Tel: +46 (0) 8 506 40 200 Mobile: +44 780 273 1400 Mobile: +46 (0) 708 87 67 85 Fax: +44 (0) 20 7861 9351 Fax: +46 (0) 8 30 02 60 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00950/bit0002.pdf

Dokument & länkar