IVISYS AB beviljas officiellt patent i Kanada för metod att hitta “nearest neighbor”

Report this content

Pressmeddelande
IVISYS AB
Ticker: IVISYS
556998-4981
6 mars 2018

IVISYS AB (‘IVISYS’) tillkännager att det kanadensiska patentverket har utfärdat ett officiellt godkännande av företagets patent ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet omfattar ett unikt och extremt snabbt sätt att söka i stora databaser, vilket är värdefullt även inom många andra fält utöver bildbehandling som är det område som IVISYS fokuserar på idag. Utöver Kanada så har patentet även godkänts i USA, Japan och Danmark, vilket indikerar att patentet har bra uppfinningshöjd. Därmed har IVISYS tagit ännu ett steg mot att säkra sin patentportfölj. 

CTO Moatasem Chehaiber kommenterar

“Vi är nöjda med ännu ett godkännande av detta patent, denna gång från det kanadensiska patentverket. Vi har redan ansökt om detta patent hos myndigheter i Amerika, Europa och Asien med framgång, så detta bekräftar helt enkelt att vårt tillvägagångssätt för bildbehandling är unikt,” säger Moatasem Chehaiber.

IVISYS innehar nu ett betydande antal patent. Detta är helt i linje med den strategi som företaget förbereder sin internationella expansion på, genom att säkra sina immateriella rättigheter på ett genomtänkt sätt. IVISYS patentportfölj består av tre patent, varav två redan är allmänt erkända patent. Utöver “Method and Device for Finding Nearest Neighbor”, så är även patentet “Method and Device for Parallel Processing of Images” allmänt godkänt, det omfattar en ultrahög hastighetsprocess för bildbehandling avseende igenkännande och positionering av objekt. Slutligen har IVISYS nyligen skickat in en ansökan för ett helt nytt patent som kallas ”System och Metod för optisk inspektion av ett objekt” hos det svenska patent- och registreringsverket. Patentansökan avser ett system för optisk inspektion, vilket i allmänna termer tillhandahåller homogen belysning av objekt och därmed förbättrar den översiktliga övergripande noggrannheten av optiska inspektioner.  

“Vi har säkrat våra viktigaste patent för flera marknader och för varje nytt godkänt patent stärker vi vårt mål för de resterande inlämnade ansökningarna. Men med tillägg av det kanadensiska patentet i vår portföljd av immateriella rättigheter, kan jag dra slutsatsen att vår immateriella rättighetsstrategi fungerar precis så som vi hade förväntat oss och jag förväntar mig fler framgångsrika godkännanden under de kommande åren” säger Moatasem Chehaiber, som även är uppfinnaren av IVISYS patent.

Per idag består IVISYS patentportfölj av:

“Method and Device for Finding Nearest Neighbor”

Godkänt i: Kanada, Kina, Danmark, Japan, USA.

Ansökningar Inlämnade: Europaomfattande och Indien

”Method and Device for Parallel Processing of Images”

Godkänt i: Kina, Danmark, Japan och USA

Ansökningar Inlämnade: Europaomfattande, Kanada och Indien

”System och Metod för optisk inspektion av ett objekt” 

Ansökan inlämnad: Sverige


Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information om patentet, vänligen kontakta

Moatasem Chehaiber, CTO IVISYS AB
Telefon: +45 31703138
E-mail: 
mc@ivisys.com 


Om IVISYS

IVISYS tillhandahåller visuellt baserade kvalitetskontrollslösningar för industrin som kan ersätta både manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att utföra komplicerade kvalitetskontroller samtidigt som det befintliga produktionsflödet inte påverkas. Till skillnad från existerande lösningar, gör IVISYS tillvägagångsätt det möjligt att utföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera flertalet komponenter i en enda direkt process. Lösningarna baseras på IVISYS patenterade bilddatabehandling som skiljer sig fundamentalt från de konventionella processer som används inom visionssystem idag. IVISYS är kapabelt till att utnyttja högupplösta kameror i företagets bildbehandling och samtidigt behandla bildinformation snabbare än bolagets konkurrenter. De lösningar som erbjuds har en genomsnittlig återbetalningstid på cirka sex månader för kunder som för närvarande förlitar sig på mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar