IVISYS beviljas patent för “uniform light distribution”

Report this content

Pressmeddelande
IVISYS AB
Ticker: IVISYS
556998-4981
21 Oktober 2019

IVISYS meddelar att de svenska patentmyndigheterna har utfärdat ett officiellt godkännande av patentet "Uniform Light Distribution". Patentet definierar en metod för att optimera hur ljus fördelas över ett inspektionsområde för att få bästa möjliga ljusförhållanden vid ytavsyning av fel. Patentet har godkänts utan några anmärkningar under ansökningsprocessen, vilket indikerar patentets nyhetsvärde och att patentet sticker ut jämfört med andra patent inom jämförbara processer.

VD MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTARER

”Vi är mycket nöjda över godkännadet av ännu ett viktigt patent till vår patentportfölj. Detta speciella patent är en av de viktigaste komponenterna i en framgångsrik felavsyning. Ljusuppsättning är en av IVISYS specialiteter, och ett område där vi distanserar oss från våra kollegor på området. Nu med detta patent har vi också lagliga verktyg för att hålla våra konkurrenter bakom oss när vi tittar på standardlösningar för tillverkningsindustrin. Tidigare har IVISYS beviljats ​​världsomspännande patent för viktiga programvarukomponenter för både att fastställa signifikanta bildkomponenter, liksom att koppla dessa bildkomponenter i relation till referensbilder i stora databaser, båda funktioner med mycket hög hastighet. Dessa patent stöder IVISYS nya bildbehandlingsteknologi som ger snabba och flexibla lösningar för automatiserad visuell kvalitetskontroll. Detta ingår i vårt IVISYS Pro-programvarupaket. Vi ser fram emot att även vårt nya patent skyddas i samma territorier som våra tidigare patent, säger IVISYS VD Mikael Sjöholm.

CERTIFIERAD RÅDGIVARE

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 707 55 95 51

E-mail: ca@skmg.se

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, ordförande, IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

OM IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volym marknad i stark tillväxt. Automations branchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som "TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2019" av Technology Insights Manufacturing.

Dokument & länkar