IVISYS mottar en LOI om 350 000 EUR

Report this content

IVISYS AB ('IVISYS') har mottagit en LOI på en IVISYS Pallet Inspector från Frode Laursen. Värdet på beställningen är 350.000 Euro och kommer att påverka resultatet under fjärde kvartalet 2021 och andra kvartalet 2022.

VD STEFAN BOHMANS KOMMENTARER

Vi är mycket nöjda över att vi har fått en order på en Pallet Inspectors från Frode Laursen och vi hoppas att detta är början på ett långsiktigt partnerskap. Vi ser med tillförsikt på tillväxten inom produktområdet och tror på en stark tillväxt inom de närmaste åren då vi har visat marknaden att vi kan tillgodose deras behov. 

Informationen är sådan som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-31 14:26 CET.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

 

Stefan Bohman, CEO, IVISYS AB

Phone: +46 8 38 20 80
E-mail: stefan.bohman@ivisys.com
 

 

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser till IVISYS.
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS standardiserade visionsystem med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt. Automations branschen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2020” av Technology Insights Manufacturing

Dokument & länkar