Komplettering: IVISYS mottar repeatorder för inspektionssystem till Orkla.

Report this content

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
08 augusti 2019

Komplettering avser tillägg av MAR hänvisning och kontaktuppgifter till Certified Adviser

IVISYS ('IVISYS') har erhållit den fjärde repeatorder värd cirka 80.000 EUR för ett inspektionssystem för Orkla Home Care, levererat tillsammans med en ny produktionslinje från Östrand & Hansen som kommer att vara IVISYS kund för denna leverans. Denna order förväntas påverka företagets resultat under Q3-2019 och Q1-2020.

VD MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTARER

”Denna beställning, som är den fjärde återkommande ordern för ett av våra vision system, bekräftar vår strategi att sälja standard system i större antal över tid och därmed återanvända befintlig utveckling. En upprepad order bekräftar också att våra kunder gärna ökar antalet IVISYS system efter att ha förstått värdet av det första. ” Säger IVISYS VD Mikael Sjöholm.

CERTIFIERAD RÅDGIVARE

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-mail: ca@skmg.se

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, ordförande, IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 AugustiCompletion IVISYS recieves repeat order for inspection system to Orkla - 08082019 EN 2019.

OM IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volym marknad i stark tillväxt. Automations branchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som "TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2019" av Technology Insights Manufacturing.