Information angående Folksams rapport om värmepumpar.

Report this content

Information angående Folksams rapport om värmepumpar. IVT är Nordens största tillverkare och har levererat mer än hälften av alla värmepumpar på den svenska marknaden , 280.000. Den för IVT negativa statistik publicerad av Folksam är inte relaterad till antal levererade värmepumpar och kräver vissa klarlägganden. *Frånluftsvärmepumpar ElektroStandard 480 och 380. Kommentar: IVT övertog ElektroStandard/Autoterm 1999. När vi upptäckte problemen startade vi omedelbart ett utvecklingsarbete och lanserade år 2000 IVT 490. Såväl kompressor som köldmedium är utbytt. För ElektroStandardprodukterna har IVT tagit utökat garantiansvar gentemot slutkunden så att de drabbas minimalt. *Berg-jord- sjövärmepump IVT Greenline 4 Denna värmepump utvecklades 1995 för Nuteks tävling som IVT vann om Nordens bästa värmepump. De första 1000 i serien hade ett förhöjt felutfall. Dessa är åtgärdade. IVT har tagit utökat garantiansvar gentemot Folksam. - Jag vill poängtera att de problem som funnits med ovanstående modeller ligger bakom oss. Vi har tagit stora kostnader för att kunderna ska hållas skadelösa, samtidigt som vi tagit stora kostnader för att utveckla nya modeller, säger IVT:s koncernchef Johnny Wärnelöv. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030124BIT00940/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030124BIT00940/wkr0002.pdf

Dokument & länkar