Marknadsmeddelande 305/16 - Avnotering av MediRätt AB

MediRätt AB avnoteras från AktieTorget efter marknadens stängning den 21 december 2016, se dagens pressmeddelande från bolaget för mer information. Aktien kommer from idag, den 19 december 2016, fram till avnoteringen att handlas på AktieTorgets Observationslista.

Information om aktien:
Kortnamn: MEDR B
ISIN-kod: SE0003656834
Orderbok ID: 81251
Sista handelsdag: 21 december 2016

Stockholm den 19 december 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se