Penser Access: iZafe Group - Nytt namn och ny VD

iZafe Group rapporterade ett rörelseresultat på -5 mkr i Q1’19. Antalet aktiva abonnemang stod på 3 828 vid utgången av Q1’19, och ARPU (genomsnittlig månatlig intäkt per användare) var 330 kr. Det är viktigt att se tillväxt i dessa siffror framöver för att öka konfidensen i prognoserna. iZafe Group hade 150 - 200 nya abonnemang i månaden under Q1’19, och en churn på 3 %. Anders Segerström, tidigare VD för MediRätts dotterbolag iZafe tog över som ny VD den 10 april. Samtidigt tillträdde Carl Johan Merner som ny styrelseordförande. I och med att MediRätt nu bytt namn till iZafe Group ändras tickern till IZAFE B, från tidigare MEDR B. Vi ser en potential för aktien kring 14 kr år 2021, vilket är att betrakta som hög potential med hög risk givet dagens kurs. Detta utgår ifrån att estimaten för 2021, som är baserade på bolagets prognoser, nås. Detta innebär då en EV/Sales-multipel om knappt 4x samt en EBITDA-marginal på ca 29 %. Det viktigaste för att marknaden ska börja diskontera detta scenario är sannolikt att bolaget redovisar ett konsekvent ökande antal aktiva abonnemang och ökande ARPU, med stigande resultat som följd.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/izafe_20190515.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

MediRätt AB:s verksamhet består i att bedriva forskning, utveckling och marknadsföring av medicinska produkter för säker medicinering och läkemedelshantering. Produkterna bidrar till en mer kvalitativ sjukvård i hemmet och vänder sig till såväl den svenska som den internationella marknaden.

Prenumerera