Penser Access: iZafe - Hög aktivitet

Report this content

iZafe Group rapporterade ett rörelseresultat på -6,3 mkr i Q2’19. Då utvecklingskostnader som belastat kvartalet klingar av, väntas resultatet i H2’19 visa på mindre förluster. Antalet aktiva abonnemang steg till 4 076 jämfört med 3 835 vid utgången av Q1’19, medan ARPU var marginellt lägre på en nivå av 308 kr jämfört med 315 kr i Q1’19. En churn på 2 %, samt att nya abonnemang är nära fyra gånger fler än uppsagda abonnemang, tyder på en stabil tillväxt i kundbasen. Prognosen för innevarande år om en nettoomsättning på 13 mkr innebär en viss ökning under årets resterande kvartal jämfört med Q2’19. Vi har dock justerat våra prognoser för 2019 med ca 1,7 mkr avseende något högre kostnader än väntat. Vi ser en potential för aktien kring 12 kr år 2021, vilket är att betrakta som hög potential med hög risk givet dagens kurs. Detta utgår ifrån att estimaten för 2021, som är baserade på bolagets prognoser, nås.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/izafe_20190829.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se