HD avgör tvisten med Statliga Vin&Sprit till J&J Nordics fördel

HD avgör tvisten med Statliga Vin&Sprit till J&J Nordics fördel Högsta Domstolen har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i målet mellan Statliga Vin&Sprit och den svenska spritproducenten J&J Nordic. Det innebär att hovrättens dom till J&J Nordics fördel fastställts och en principiellt viktig tvist slutligt avgjorts. Den fastställda hovrättsdomen visar att J&J Nordic med produkten L.O Smith ej gjort varumärkesintrång på Vin&Sprits varumärke Absolut Vodka. Målet har i grunden gällt ett påstått varumärkesintrång av J&J Nordic i Vin&Sprits varumärke Absolut Vodka och rätten till vodkamärket Brännvinskungen L.O. Smith, Ren Svensk Vodka. - Beskedet från Högsta Domstolen var väntat men ändå välkommet. Nu kan vi äntligen lägga tvisten som pågått sedan 1998 bakom oss och fokusera på vår verksamhet. Vi har under pågående process varit lamslagna i vår verksamhet och för ett så litet företag som vårt är det katastrofalt. Affärerna blir lidande samtidigt som kostnader skjuter i höjden, men det kanske också var Vin&Sprits strategi. Ikväll får vi fira med ett glas Vodka, L.O. Smith vodka, säger Gustav Jönsson, VD för J&J Nordic. Den juridiska tvisten inleddes i december 1998 då Vin&Sprit stämde J&J Nordic AB på 1.500 000 kronor för varumärkesintrång. Vin&Sprit hävdade att J&J Nordics vodkamärke L.O. Smith utgjorde varumärkesintrång i varumärket Absolut. Absolutflaskan har ett sigillmärke med avbildning av L.O.Smith och Vin&Sprit ansåg att de hade större rätt till varumärket L.O.Smith. I motiveringen hävdade Vin&Sprit att personen L.O. Smith, allmänt kallad Brännvinskungen, starkt förknippades med varumärket Absolut och att man den är inarbetad av Vin&Sprit . Vin&Sprit hävdade också att fotografiet på L.O. Smith, som pryder J&J Nordics L.O. Smith vodkaflaskor, är likt det sigill som finns på Absolutflaskan. I Hovrättens dom som HD nu fastställt konstaterades det att det rådde viss likhet mellan bilderna, men att det på inget sätt kan försvåra, varken för konsumenter eller branschfolk, att skilja den ena vodkan från den andra. Hovrättens dom underkände även Vin&Sprits argument om att L.O. Smith och Brännvinskungen är inarbetat som ett varukännetecken till varumärket Absolut. Hovrätten menade att det var själva formen på Absoluts flaska som var typiskt och inte kopplingen till L.O. Smith som V&S påstod. J&J Nordics advokat Michael Plogell som försvarat J&J Nordic på Advokatfirman Wistrand är mycket glad över beslutet från HD, det är helt ilnje med vad man framfört i saken. För ytterligare information: Gustav Jönsson, VD, J&J Nordic AB, tel. 0510-542014 alt. mobil: 070-0706-45 26 01 eller E-post: gustav@jjnordic.se Michael Plogell, Advokat, tel. 031-771 21 22 alt. mobil: 070-34 58 78 eller E-post: michael.plogell@wistrand.se Besök även www.thorshammervodka.com Bilder finns även på hemsidan www.thorshammervodka.com/press J&J Nordic AB etablerades 1996 och tillverkar och marknadsför bland annat Thor´s Hammer Vodka, L.O. Smith Ren svensk Vodka och vinserien Blombergs Selection. Thor´s Hammer finns i Systembolagets ordinarie sortiment och L.O. Smith i beställningssortimentet. Företaget har 13 anställda och omsättningen 2002 var ca 26 MSEK: J&J Nordic producerar förutom sprit och vin även livsmedel inom storkökssektorn. Fakta om brännvinskungen L.O. Smith L.O. Smith, populärt kallad Brännvinskungen, är portalfiguren till den svenska brännvinshandelns och brännvinshanteringens historia. Han var en affärsman av internationella mått och redan som 22-åring hade han mer än 60% av totala Svenska brännvinshandeln. Hans verksamhet inom brännvinshandeln började mot slutet av 1850-talet för att kulminera under 1870-1880-talen. 1872 bildade han Win&Spritituosa Aktie Bolaget som 1879 blev Reymersholms Spritförädlings Aktiebolag ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT01290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT01290/wkr0002.pdf

Dokument & länkar