Statliga Vin&Sprit förlorar ytterligare Absolut-tvist

Statliga Vin&Sprit förlorar ytterligare Absolut-tvist - JJ Nordic vann i Marknadsdomstolen Den svenska spritproducenten JJ Nordic vann idag över statliga Vin & Sprit i Marknadsdomstolen . Domstolen lämnade V&S Vin & Sprit Aktiebolags talan om påstått renommésnyltning och vilseledande marknadsföring mm av Absolutkonceptet utan bifall. V&S dömdes att ersätta JJ Nordic AB och L.O. Smith AB för deras rättegångskostnader med sammanlagt 338.645 kr. V&S gjorde gällande att man i alkoholbranschen förknippade namnet L O Smtih och ordet Brännvinskungen med just Absolut Vodka och att JJ Nordic i sin marknadsföring och försäljning utnyttjade det uppmärksamhetsvärde och kommersiella renommé som Absolut Vodka och samtliga märken ingående i Absolutkonceptet, t.ex. ordet Absolut, flaskformen för Absolut och sigillmärket föreställande L O Smith, är i besittning av. Enligt V&S utgjorde historien om L O Smith en del av den image som finns uppbyggd kring Absolut Vodka och Absolutkonceptet. V&S argument lämnades utan bifall av domstolen. Marknadsdomstolen skriver på sin hemsida att; V&S Vin & Sprit Aktiebolag mot J&J Nordic Aktiebolag och L O Smith AB. - Företags marknadsföring av alkoholhaltiga produkter har inte ansetts utgöra renommésnyltning enär den påtalade marknadsföringen inte ansågs anknyta eller associera till Absolut Vodka, Absolutkonceptet eller V&S på ett sådant sätt som erfordras för att otillåten renommésnyltning skall föreligga. Ej heller har marknadsföringen ansetts ägnad att vilseleda om kommersiellt ursprung eller strida mot bestämmelsen om jämförande reklam. - Utslaget från Marknadsdomstolen är ännu en förlust för Vin & Sprit, detta är bara en av flera tvister rörande Absolut Vodka som de förlorat på kort tid. Vår verksamhet har varit förlamad av dessa ständigt återkommande processer, det är trots vinsten idag svårt att vara riktigt glad. Det verkar som de avsiktligt söker belägra, trötta och svälta ut oss. Trots att vi återigen har fått rätt känns det inte som om vi slåss på lika villkor, säger Gustav Jönsson, VD för J&J Nordic. Avgörandet finns att ladda ned i sin helhet på: www.marknadsdomstolen.se För ytterligare information: Gustav Jönsson, VD, J&J Nordic AB, tel. 0510-542014 alt. mobil: 0706-45 26 01 eller E-post: gustav@jjnordic.se Michael Plogell, Advokat, tel. 031-771 21 22 alt. mobil: 070-34 58 78 eller E-post: michael.plogell@wistrand.se Besök även www.thorshammervodka.com Bilder finns även på hemsidan www.thorshammervodka.com/press J&J Nordic AB etablerades 1996 och tillverkar och marknadsför bland annat Thor´s Hammer Vodka, L.O. Smith Ren svensk Vodka och vinserien Blombergs Selection. Thor´s Hammer finns i Systembolagets ordinarie sortiment och L.O. Smith i beställningssortimentet. Företaget har 13 anställda och omsättningen 2002 var ca 26 MSEK: J&J Nordic producerar förutom sprit och vin även livsmedel inom storkökssektorn. Fakta om brännvinskungen L.O. Smith L.O. Smith, populärt kallad Brännvinskungen, är portalfiguren till den svenska brännvinshandelns och brännvinshanteringens historia. Han var en affärsman av internationella mått och redan som 22-åring hade han mer än 60% av totala Svenska brännvinshandeln. Hans verksamhet inom brännvinshandeln började mot slutet av 1850-talet för att kulminera under 1870-1880-talen. 1872 bildade han Win&Spritituosa Aktie Bolaget som 1879 blev Reymersholms Spritförädlings Aktiebolag ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/28/20030528BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/28/20030528BIT00550/wkr0002.pdf

Dokument & länkar