Anmäler Sparbanken till Finansinspektionen

Report this content

-Är det rimligt att en Sparbank ska tjäna mer än 8 miljoner kronor genom att sko sig på en enskild företagskund, frågar sig Jonas Althén, ägare och VD för J Althén Group AB.

I den omfattande anmälan som lämnats in, ber J Althén Group AB att myndigheten bland annat undersöker om Sparbanken Skåne brutit ingångna avtal, brutit mot lagar och riktlinjer om jämkning, skälighet och ocker, utnyttjat sin ställning samt brutit mot lagar och riktlinjer gällande tro och heder.

-Jag vill kunna se mig själv i spegeln och min familj i ögonen, det är därför J Althén Group AB nu driver detta. Det handlar om integritet och rättvisa. Dessutom är Sparbankens agerande mot bolaget inget som överhuvudtaget ska förekomma i banksektorn, säger Althén.

Sparbanken och dess VD delar naturligtvis inte J Althén Groups uppfattning:
-Senast jag träffade Sparbankens VD, tillika styrelseledamot i Swedbank för en månad sedan och påpekade att banken inte har skött sina åtaganden enligt avtal, blev svaret: ”…men det är ju bara småpengar…”

För mig säger detta en hel del, menar Althén.

Ärendet som nu kulminerar tar sin början 2008. Företaget J Althén Group AB är kund i Sparbanken Skåne, numera delägd av Swedbank.

VD Jonas Althén, vill rädda sitt vid den tidpunkten sargade bolag. Företaget säljer därför mot bindande option om rätt till återköp, sina aktier i ett nystartat svenskt fondbolag till Sparbanken. Optionen förlängs sedan genom åren.

Pengarna J Althén Group får i betalning för aktieposten går direkt tillbaka till Sparbanken för att täcka Sparbankens krediter i bolaget. J Althén Group har med hjälp av aktieinnehavet i fondbolaget räddat sig vid liv och kan växa vidare. Och Sparbanken Skåne slipper kreditförlust.

Några år senare hamnar ett annat av Althéns bolag, Big Game AB, som Sparbanken finansierar, i en ekonomiskt svår situation. I en uppgörelse med detta bolag, tar Sparbanken plötsligt in J. Althén Group,
en annan juridisk person, i uppgörelsen.

Sparbanken belastar nu J Althén Group tungt ekonomiskt och drar dessutom in den värdefulla optionen om återköp av aktieposten i fondbolaget, i uppgörelsen med Big Game.

-Detaljerna lämnar jag till Sparbanken att förklara och till Finansinspektionen att bedöma, säger Althén.

Det hela sker bara några få dagar innan optionen än en gång skall förlängas.

-Vi var helt överens och hade skakat hand på villkoren i vår uppgörelse mellan det aktuella bolaget Big Game och Sparbanken, säger Althén. Och den uppgörelsen innefattade definitivt inte mitt andra bolag J Althén Group eller optionen om återköp av aktierna i fondbolaget, som låg kvar där.

När Althén tror att uppgörelsen är klar där i Sparbankens styrelserum, slår Sparbankens VD handflatan i bordet, reser sig upp och förkunnar att ”…och panten, den behåller vi”.

Sedan skyndar han ut ur rummet. Med panten menade Sparbankens VD, J Althén Groups aktier i fondbolaget.

-Det kom som en blixt från en klar himmel. Jag låg ner just där och då. Jag hade absolut inget val, det var bara att skriva på. Annars hade Big Game gått under, säger Althén.

Redan innan denna händelse hade Sparbanken, enligt bevis som nu är lämnade till Finansinspektionen i anmälan, brutit mot optionsavtalet de ingått med J Althén Group, genom att inte betala ut delar av aktieutdelning från aktieposten i fondbolaget som skulle tillfalla J Althén Group.

-För att tala klarspråk: Sparbanken har enligt oss brutit mot ingångna avtal och utnyttjat sin överlägsna ställning i situationen för uppgörelsen. Inledningsvis, när de föreslog att jag skulle sälja aktierna i fondbolaget till dem mot den avtalade optionen, är det högst troligt att man dessutom bröt mot banksekretessen.
Men det är en delfråga för Finansinspektionen, precis som andra frågor och helheten i den omfattande dokumentation, inklusive bevis, som vi nu lämnar till Finansinspektionen, säger Althén.

Historien går vidare, nu med exklusivt avtal.

Under de senaste två åren har Sparbanken och J Althén Group haft en positiv dialog om ett återköp av aktierna i fondbolaget. Stämningen har varit god och lösningsorienterad.

Under denna tid av dialog har J Althén Group haft ett muntligt exklusivt avtal med Sparbankens om att få köpa tillbaka sina aktier i fondbolaget till ett överenskommet pris.

Än en gång bryter dock Sparbanken ett ingånget avtal. Mitt under pågående samtal om återköp av aktieposten meddelar plötsligt Sparbanken att de sålt aktierna till någon annan än J Althén Group.
Med en betydande vinst, skulle det senare visa sig.

-Jag blev lika chockad som när de drog in optionsavtalet i uppgörelsen för några år sedan. Det är samma mönster, brutna avtal och överenskommelser. Jag tror tyvärr inte att jag är ensam om de här upplevelserna. Men var och en får träda fram och tala för sin sak, slår Althén fast.

-Jag har som alla företagare begått misstag genom åren och dem har jag stått för fullt ut. Men i detta fall har jag definitivt inte gjort något fel och jag har svårt att se varför jag skulle ge vika. Det handlar om rättvisa och dessutom mycket pengar som enligt mig orätt hamnat hos Sparbanken, säger Althén.

-En bank får inte bete sig hur som helst. Värdebalansen mellan mig och Sparbanken är just nu helt skev.
Är det rimligt att en Sparbank ska tjäna nästan 8 miljoner kronor netto på att sko sig på en kund som omsätter 2-3 miljoner kronor om året, frågar sig Althén och ger ett exempel:

-Om jag lånat till ett hus i Sparbanken har betalat av lånet, varför ska jag då fortsätta amortera och betala ränta? Sparbanken hade kunnat sälja tillbaka aktierna till mig för länge sedan, men de har behållit dem för att lägga beslag på stora värden i form av utdelning från innehavet i fondbolaget, långt efter att deras kreditförluster var täckta.

Och de har nu dessutom sålt aktierna med rejäl vinst, aktier som de givit mitt bolag J Althén Group AB ensamrätt att köpa, säger Althén.

Efter beskedet om att Sparbanken sålt aktierna till någon annan har Sparbankens företrädare och Althén träffats i personliga möten, samtalat på telefon och kommunicerat via email, för att hitta en kompensation.
Nu har Sparbanken stängt dörren och J Althén Group tar ärendet vidare för prövning.

-Sparbankens sätt att hantera hela saken tvingar helt enkelt J Althén Group att gå till Finansinspektionen och andra instanser, som till exempel domstol. Hamnar vi där, kommer stämningen att vara finansierad av flera goda kvinnor och män, som tror på rättvisan och delar J Althén Groups bedömning av ärendet, säger Althén.

Sparbanken och Swedbank är informerade om läget.

-Det kommer inte att komma som en överraskning att jag tar detta till Finansinspektionen. Jag har hela tiden varit tydlig med var jag står och informerat om mina olika steg. Via email har jag de senaste dagarna informerat ledningspersoner och styrelsemedlemmar i både Sparbanken och Swedbank om J Althén Group ABs avsikter, detta eftersom Swedbank är delägare i Sparbanken Skåne och sannolikt påverkas av hur Sparbanken Skåne sköter sin verksamhet.

På frågan om Althén är rädd för att hans bolag J Althén Group ska bli utkastad ur Sparbanken, eller om han själv kommer att ta bolaget till en annan bank blir svaret:

-Varför skulle jag bli utkastad? J Althén Group sköter sina åtaganden gentemot Sparbanken Skåne oklanderligt och har utmärkta kontaktpersoner på företagsavdelningen. Dessutom har jag själv fått i mig Sparbankens grundläggande idé och goda värderingar genom modersmjölken. Min mor jobbade inom Sparbanken och jag har jobbat både i och för Sparbanksrörelsen under många år. Nej, jag stannar.
Det här ärendet är sannolikt ett internt systemfel i Sparbanken Skåne,
sånt går alltid att rätta till.


Pressinformation från J Althén Group AB. 2021-03-25

Kontakt: Jonas Althén: 0708 – 25 53 41 / jonas@althen.com.

 

J Althn Group AB

Fotograf: Kimme Persson
 

Media

Media