J.W. Childs fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Esselte

J.W. Childs fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Esselte J.W. Childs Acquisition Sweden ABs ("J.W. Childs") offentliga erbjudande till aktieägarna i Esselte AB ("Esselte") har accepterats i sådan utsträckning att J.W. Childs innehav av aktier i Esselte uppgår till 97 procent av kapitalet och 97 procent av rösterna i Esselte. Samtliga villkor för erbjudandets genomförande har uppfyllts. J.W. Childs har därför beslutat fullfölja erbjudandet. Redovisning av likvid beräknas påbörjas den 16 juli 2002. För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte accepterat erbjudandet att deltaga i erbjudandet, har J.W. Childs beslutat att förlänga anmälningsperioden till och med den 1 augusti 2002. De aktieägare i Esselte som accepterar erbjudandet under förlängningen beräknas erhålla likvid omkring den 8 augusti 2002. J.W. Childs kan även komma att förvärva aktier i marknaden. J.W. Childs avser att påkalla tvångsinlösen av utestående aktier i Essselte. Stockholm den 11 juli 2002 J.W. Childs Acquisition Sweden AB För ytterligare information kontakta: Adam Suttin J.W. Childs Associates L.P. telefonnummer: +1 617 753 11 00 eller +44 7764 339 792 eller Samir Kamal Carnegie Investment Banking telefonnummer: 08-676 8565 eller 0708-76 8565 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/11/20020711BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/11/20020711BIT00750/wkr0002.pdf

Dokument & länkar