J&W genomför omfattande förstudie för naturgas i Mellansverige

J&W genomför omfattande förstudie för naturgas i Mellansverige J&W har tillsammans med ÅF erhållit uppdraget av Svensk Naturgas AB (SNAB) att förprojektera ett naturgasnät i Mellansverige. SNAB, med huvudägaren finländska Fortum, bildades 1999 för att undersöka och utveckla marknaden för naturgas i Stockholm, Mälardalen och Bergslagen. J&W och ÅF ansvarar för förprojekteringen inom fyra län; Stockholms, Uppsala, Gävleborgs och Dalarna. Totalt omfattar nätet inom dessa län ca 475 km lednings-sträckningar, som skall bearbetas fram till en ansökan om koncession enligt Naturgas-lagen. Uppdraget omfattar sträckningsstudier, samråd med myndigheter och markägare, geotekniska undersökningar och bedömningar, GIS-analyser samt MKB. Det studerade naturgasnätet baseras på gastillförsel västerifrån, där norsk gas levereras vid svensk västkust och transporteras från Göteborgstrakten till marknaderna i Mellansverige och Bergslagen. Beroende på utfallet av de förhandlingar som SNAB kommer att föra kan det även bli aktuellt att förbereda för tillförsel av rysk gas via Finland. Uppdraget omfattar för konsultgruppen mer än 20 000 konsulttimmar eller cirka 17 miljoner kr. Mer information lämnas av affärsområdeschef Eskil Sellgren tel 08-688 61 87 eller e-post eskil.sellgren@jw.se. J&W är ett utvecklingsinriktat konsultföretag vars verksamhet bedrivs i sex samverkande affärsområden: J&W Arkitektur och Design, J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Management, J&W Samhällsbyggnad och J&W Systems. Företaget har 2000 medarbetare och finns representerat i hela landet. J&W ingår i brittiska WSP Group plc, ett av Europas största konsultföretag, med totalt 5000 medarbetare. Förutom i England och Sverige är WSP verksamt i USA, Afrika och Asien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00300/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00300/bit0001.pdf

Dokument & länkar