J&W utreder Triangelspår i Göteborg

J&W utreder Triangelspår i Göteborg J&W Samhällsbyggnad i Göteborg har fått i uppdrag av Banverket att upprätta järnvägsutredning för Triangelspår Marieholm. I utredningen skall en ny spårförbindelse lokaliseras, ett s.k. triangelspår, mellan Norge/Vänernbanan och Hamnbanan i Göteborg. Spåret kommer att få stor betydelse för godstransporter till och från hamnen och främjar inriktningen mot ett effektivt godsstråk väster om Vänern. Det aktuella området utgör en av stadens portar, vilket ställer höga krav på anläggningens lokalisering och utformning. Till största delen får banan gå på bro. Tillgängligt utrymme är mycket begränsat. Bland annat kan ett av stadens äldre verksamhetsområden - Slakthusområdet - komma att beröras. Grundförhållandena är mycket varierande och kan också vara styrande för banans sträckning. I en pågående utredning som J&W utför åt Vägverket studeras dessutom en ny motorvägslänk genom området som skall förbinda E20 med väg 45. Kontraktssumman för järnvägsutredningen är drygt 3 Mkr. Mer information lämnas av affärsområdeschef Eskil Sellgren tel 08-688 61 87 eller e-post eskil.sellgren@jw.se. J&W är ett utvecklingsinriktat konsultföretag vars verksamhet bedrivs i sex samverkande affärsområden: J&W Arkitektur och Design, J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Management, J&W Samhällsbyggnad och J&W Systems. Företaget har 2000 medarbetare och finns representerat i hela landet. J&W ingår i brittiska WSP Group plc, ett av Europas största konsultföretag, med totalt 5000 medarbetare. Förutom i England och Sverige är WSP verksamt i USA, Afrika och Asien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011119BIT00330/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011119BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar