Ny organisation och ledning i J&W

Report this content

Ny organisation och ledning i J&W J&W, som är ett av de ledande konsultföretagen i Sverige, ingår sedan sommaren 2001 i den engelska WSP-koncernen. Den 8 november kommer J&W att byta namn till WSP Sverige AB. Vid årsskiftet sker en organisationsförändring som innebär att J&W s nuvarande VD Thomas Erséus bli VD och koncernchef i WSP Europe. Ansvarsområdet är Europa utanför UK och Irland. J&W har idag helägda verksamheter, i Finland via LT Konsultit OY, i Polen via WSP Polska. I Estland äger J&W 49 % av Talone AS samt i Norge 30% av norska Multiconsult A/S. Ambitionen är att växa ytterligare med betoning på Norden och Östeuropa. Till efterträdare på posten som VD för J&W har Rikard Appelgren utsetts. Rikard Appelgren har fram tills nu varit affärsområdeschef för J&W Byggprojektering och även fungerat som vice VD. Rikard Appelgren kommer redan den 1 september att vara tillförordnad VD tills den nya organisationen träder i kraft vid årsskiftet. Den svenska verksamheten kommer att bedrivas i fem affärsområden; WSP Arkitekter, WSP Byggprojektering, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad och WSP Systems. J&Ws nuvarande affärsområde J&W Energi och Miljö kommer i samband med omorganisa-tionen att ingå i WSPs internationella bolag för energi- och miljötjänster, WSP Environmental Ltd. Detta ger ökade möjligheter att agera i de globala miljöfrågorna. WSP International Sweden AB, ett affärsområde inom J&W som bedriver biståndsverksamhet, kommer att övergå till det nybildade WSP Europe AB. Verksamheten kommer också att intensifiera samarbetet med sin brittiska kollega inom WSP, WSP International Ltd. Syftet med organisationsförändringen är att * renodla verksamheten * stärka den svenska utvecklingen * integrera de globala verksamheterna * skapa utvecklingsmöjligheter för den europeiska verksamheten inom WSP För mer information kontakta Thomas Erséus, 08-688 6528, 070-378 20 24 thomas.erseus@jw.se eller Rikard Appelgren 08-688 6182, 070-309 64 72 rikard.appelgren@jw.se . J&W är ett utvecklingsinriktat konsultföretag vars verksamhet bedrivs i sex samverkande affärsområden: J&W Arkitektur och Design, J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Management, J&W Samhällsbyggnad och J&W Systems. Företaget har 2000 medarbetare och finns representerat i hela landet. J&W ingår i brittiska WSP Group plc, ett av Europas största konsultföretag, med totalt 5000 medarbetare. Förutom i England och Sverige är WSP verksamt i USA, Afrika och Asien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00450/wkr0002.pdf

Dokument & länkar