Rättelse, J&W förvärvar LT-konsultit Oy i Finland

J&W förvärvar LT-Konsultit Oy i Finland AB Jacobson & Widmark (J&W), som ingår i det brittiskt/globala konsultföretaget WSP Group plc, har i dag förvärvat samtliga aktier i det finska konsultföretaget LT-Konsultit Oy (LT). LT, med ca 100 medarbetare, är verksamt inom framförallt sektorerna transport, infrastruktur och miljö. Dessutom genomförs forskningsuppdrag inom dessa sektorer, ofta finansierade genom EU. Inom LT finns även dotterbolagen Devecon (internatio-nella projekt) samt intressebolagen Fundus, FinnRoad och B&M Arkitekter. WSP Group, som tidigare i år förvärvade J&W, har omkring 5 000 medarbetare över hela världen och räknas som den tredje största konsultgruppen i Europa. Genom förvärvet av LT befäster WSP ytterligare sin närvaro i Norden. Ett separat dotterbolag till J&W, WSP International Sweden AB, har etablerats för att genomföra och leda WSPs expansion i Norden, ävensom i övriga Europa utanför Storbritannien. "Genom förvärvet av LT, med sitt goda namn i Finland och internationellt, skapas en viktig plattform, inte bara för fortsatt expansion i Finland, utan vidare till Baltikum och länderna i forna Sovjetunionen", säger David Montgomery, VD för WSP Inter-national Sweden AB, och fortsätter: "Tillsammans med vårt dotterbolag i Polen, vårt ägande i ett av Norges ledande konsultföretag, Multiconsult (30%), och i det Estniska konsultföretaget Talone A/S (50%), känner vi att en god bas för framtiden är lagd." Thomas Erséus, koncernchef för J&W tillägger: "Ett av huvudskälen till att vi fann LT vara bästa partner i Finland är att vi i mycket delar samma värderingar. LT har ett gott rykte på den finska marknaden tack vare hög teknisk kompetens och kreativa lösningar." LT fortsätter att verka under sitt eget namn, men nu som en del inom WSP Group. De tidigare huvudägarna, professor Pentti Murole och tekn.lic. Kari Lautso kommer även fortsättningsvis att arbeta i ledande befattningar i företaget. Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av Thomas Erséus tel. 070-378 20 24 eller David Montgomery 070-322 95 81 (efter 12.30) J&W är ett utvecklingsinriktat konsultföretag vars verksamhet bedrivs i sex samverkande affärsområden: J&W Arkitektur och Design, J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Management, J&W Samhällsbyggnad och J&W Systems. Företaget har 2000 medarbetare och finns representerat i hela landet. J&W ingår i brittiska WSP Group plc, ett av Europas största konsultföretag, med totalt 5000 medarbetare. Förutom i England och Sverige är WSP verksamt i USA, Afrika och Asien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00300/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00300/bit0001.pdf

Dokument & länkar