Assistansanvändare prioriteras ner för vaccination mot covid-19

Report this content

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson uppmanas i ett öppet brev från Riksföreningen JAG att genast tänka om gällande den skärpta prioriteringsordningen för vaccination mot covid-19.  

Efter Folkhälsomyndighetens nyligen skärpta prioritering av äldre är vi assistansanvändare med omfattande och svåra funktionsnedsättningar återigen nedprioriterade för vaccination mot covid-19.  

Vi med statlig assistansersättning placeras näst sist i fas två. Efter äldre personer som prioriteras högst. Efter personer som genomgått transplantation och dialyspatienter. Efter alla med någon form av LSS-insats som t ex kontaktperson ett par timmar i månaden. Och ingen grupp får påbörjas innan de som står före har erbjudits vaccin. Oavsett risk för svårt insjuknande i covid-19. 

Många medlemmar i JAG har flera olika funktionsnedsättningar som var och en för sig utgör en ökad risk för svårt insjuknande i covid-19. Och tillsammans med nedsatt immunförsvar och underliggande sjukdomar vet vi att våra chanser att överleva en infektion är näst intill minimala.  

När prioriteringsordningen för vaccination mot covid-19 presenterades i december 2020 blev många av oss assistansanvändare i Riksföreningen JAG bestörta när vi såg att vi då kom näst sist i fas 4. Efter påtryckningar till regeringen och Folkhälsomyndigheten fick vi till slut plats i fas 2. En seger som vi blev mycket glada för. Vi trodde aldrig att vi ännu en gång skulle behöva halka ner i prioriteringen. 

Vi assistansanvändare är extra utsatta för smittorisk just eftersom vi lever med assistans dygnet runt. Vi kan inte välja att isolera oss fullt ut som andra. Vi är beroende av att träffa fem–tio olika personer i veckan, nära oss, i våra hem, annars överlever vi inte.   

Den skärpta prioriteringen innebär i praktiken att vi assistansanvändare med hög risk för ett mycket svårt insjuknande i covid-19 får vänta tills friska 65-åringar fått sitt vaccin. Därför uppmanar vi Folkhälsomyndigheten att återigen tänka om och göra rätt. Prioritera oss med förhöjd risk för sjukdom lika högt som andra med samma risk. 

Magnus Andén, ordförande i Riksföreningen JAG, genom god man Cecilia Blanck.

Prenumerera