Medborgarkooperativet Offerdals Hälsocentral får stora jämlikhetspriset på 100 000 kronor - delas ut 4 oktober på Jämlikhetsdagen i Stockholm

Offerdals Hälsocentral visar att det går mycket bra att driva verksamhet utan vinstintresse. Tvärtom har förankringen hos medborgarna och den demokratiska driften varit en fördel som resulterat i en tillgänglig verksamhet med hög kvalitet. Det är nu hög tid att regeringen verkligen ger tydliga fördelar till sådan demokratisk företagsamhet. På landsbygden är den ofta alternativet till nedläggning och utflyttning.

När vårdcentralen i Offerdal var nedläggningshotad 1991 räddades den genom att ett personalkooperativ tog över. År 2010 med ny lagstiftning och nya villkor var verksamheten åter hotad. Då kallades hela bygden till stormöte och beslutade att omvandla personalkooperativet till ett medborgarkooperativ som snabbt fick hundratals medlemmar som köpte andelar för 400 kronor. Idag är det nästan 700 medlemmar som utser en styrelse, som leder verksamheten, som har ett tjugotal anställda. Här finns distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård, sjukgymnastik, rehabilitering, medicinsk fotvård och företagshälsovård.

Vid prisceremonin den 4 oktober kommer landsbygdsminister Sven Erik Bucht att medverka med en kommentar och i ett samtal med pristagarna från Hälsocentralen: Robert Björngård, Melanie Koren och Agneta Bäckman.

Jämlikhetsfondens Hederspris på 10 000 kronor tilldelas Thorsten Laxvik för hans arbete med att på demokratisk och jämlik grund skapa organisationer och företag som kan bidra till en levande landsbygd.

Prisutdelningen, ett samarrangemang med ABF-Stockholm, kommer att ske i ABF-huset i Stockholm den 4 oktober kl 18. Initiativtagare till stiftelsen Jämlikhetsfonden är Per Sundgren. Den andra stiftaren är det fackliga institutet Katalys. I styrelsen som beslutat om pristagarna sitter Per Sundgren (ordf i styrelsen), Ingela Edlund (Seko), Johan Lindholm (Byggnads), Åsa Linderborg (kulturchef), Helen Pettersson (ABF), Gustaf Arrhenius (Institutet för framtidsstudier) och Gordon Hahn (Coompanion).

För ytterligare information och möjlighet att intervjua pristagarna kontakta: 

Per Sundgren, tel 073-733 68 92, per.sundgren@sh.se 
Robert Björngård, Offerdals Hälsocentral 070-2669839
Thorsten Laxvik, 070-5200761

Prenumerera