Sverige behöver ny arvs- och fastighetsskatt!

Idag går SNS:s Konjunkturråd ut och kräver att skattesystemet i Sverige görs om. En skatteväxling från arbete till kapital bör ske när klyftorna snabbt växer och de rika blir allt rikare. En ny skatt på arv och gåvor och på fastigheter bör införas.

-       Äntligen, säger Per Sundgren, ordförande för Stiftelsen Jämlikhetsfonden, det står nu klart för allt fler ekonomer att något måste göras åt vårt skattesystem, som under lång tid omfördelat åt fel håll och tagit från fattiga och gett till rika. I den Novus- undersökning som utfördes på uppdrag av Jämlikhetsfonden och Katalys 2017 ansåg fyra av fem svenskar att det var en viktig regeringsuppgift att minska de ekonomiska klyftorna. https://www.katalys.org/publikation/katalys-no-35-massivt-stod-for-jamlikhetspolitik/

För ytterligare information kontakta:

Per Sundgren 073-733 68 92 eller per.sundgren@sh.se

Prenumerera