Teknikkonsulter får årets jämlikhetspris

Report this content

Jämlikhetspriset på 100 000 kronor 2019 tilldelas konsultföretaget Bjerking med följande motivering: "Bjerking är ett avancerat teknikkonsultföretag inom bygg- och anläggning som sedan 1957 ägs av medarbetarna. Att de anställda tillsammans äger har skapat en trygg arbetsplats, där viktiga mål är att bidra till ett gott samhälle och där miljö- och hållbarhetsfrågor är grundläggande i all verksamhet."

Det var den avmönstrade lättmatrosen Sven-Erik Bjerking som 1943 grundade företaget, som 1957 överläts på de anställda. Bjerking som är heltäckande inom bygg och anläggning finns i Uppsala, Stockholm och Enköping. År 2018 var omsättningen 503 miljoner och antalet anställda vid årets slut 417 personer. Företaget har växt kraftigt under senare år och fortsätter att växa. Medan andra i branschen köpts upp har Bjerking hela tiden investerat för att utvecklas just som medarbetarägt företag. Undersökningar visar att de anställda på Bjerking trivs och är betydligt nöjdare än vad som är genomsnittet för branschen. Ett uttalat mål är att bidra till att skapa ”det goda samhället” och vara ledande när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. I varje projekt finns en hållbarhetssamordnare och beräkningar görs alltid över möjliga klimat- och miljövinster.

- Vi har för lite av detta. Det finns en stor okunskap, men demokratiskt personalägt företagande fungerar alldeles utmärkt. Ja, på många sätt bättre än företag som styrs odemokratiskt av några få aktieägare, säger Jämlikhetsfondens ordförande Per Sundgren.

Hederspriset på 10 000 kronor tilldelas Inga-Lisa Sangregorio:

Inga-Lisa Sangregorio har som aktivist, journalist och författare med stort engagemang och skarpsinne angripit missförhållanden och samhällsorättvisor. Nu senast i boken Blåsningen har hon med lysande pedagogik visat att vårt pensionssystem är så konstruerat att arbetslivets orättvisor fortplantas och förstärks in i pensionsåldern.

Prisutdelningen, ett samarrangemang med ABF-Stockholm, kommer att ske i ABF-huset i Stockholm den 4 oktober kl 12. Initiativtagare till stiftelsen Jämlikhetsfonden är Per Sundgren. Den andra stiftaren är det fackliga institutet Katalys.

För ytterligare information kontakta:

Per Sundgren, Ordf. för Stiftelsen Jämlikhetsfonden, tel 073-733 68 92
Anders Wärefors, VD på Bjerking, tel 070-587 45 17

Inga-Lisa Sangregorio, tel  08-756 47 31           

Taggar:

Prenumerera