Varför är personalägande så ovanligt i Sverige?

Report this content

Sveriges demokrati firar hundra år, men på våra arbetsplatser där vi verkligen är experter finns den avgörande makten hos dem som äger och kanske aldrig satt sin fot på arbetsplatsen eller hos en styrelse som ofta befinner sig långt bort från verksamheten. 

– I ett samhälle där demokrati framställs som ett överordnat värde borde det vara en självklarhet att just dessa företag ges extra goda villkor. Så är det inte i dag. Tvärtom har dessa företag ofta svårt att konkurrera på lika villkor. De missgynnas av skatteregler och svårighet att få lån. Hade intresset, politiskt och fackligt, varit större skulle både Findusfabriken i Bjuv och Volvo Personvagnar kunnat vara personalägda idag, säger Per Sundgren som är Jämlikhetsfondens ordförande. 

Svensk forskning av professor Lars Lindkvist och internationell forskning sammanställd av Sophie Nachemson Ekwall visar att mycket av det motstånd som funnits mot personalägande har byggt på okunskap och fördomar. Tvärtom visar rader av undersökningar att personalägda företag fungerar utmärkt: är lönsamma och innovativa, har låg personalomsättning och klarar kriser bra. Dessutom spelar de ofta en viktig roll i lokalsamhället.

På torsdag den 11 april 12.00 - 15.30 i ABF-huset i Stockholm (Sveavägen 41) genomför vi ett expertseminarium om Demokratiska företag, företag som ägs och styrs av anställda och brukare. Seminariet arrangeras av Jämlikhetsfonden, Katalys, ABF och Coompanion.

Vid seminariet medverkar Gustaf Arrhenius, Institutet för framtidsstudier, Lisa Bengtsson, Kommunal, Enna Gerin, Katalys, Göran Greider, författare, Gordon Hahn, Coompanion, Helena Lindahl, Centerpartiet, Lars Lindkvist, professor, Sophie Nachemson Ekwall, forskare, Jan Olsson, IF Metall, Per Sundgren, Jämlikhetsfonden, Mats Wingborg, utredare och Patrik Witkowsky, Personalägda företag.

För ytterligare information:
Per Sundgren, 073-733 68 92

Prenumerera