Vilka ska få Jämlikhetspriset 2017?

Nu är det dags att föreslå vilka som ska få priserna 2017. Det stora Jämlikhetspriset på 100 000 kronor ska gå till en organisation, exempelvis en fackklubb, kommun eller ett kooperativ som i praktiken har visat hur det kan gå till att minska ekonomiska och sociala klyftor och öka demokratin på den egna arbetsplatsen eller i lokalsamhället. Ett Hederspris på 10.000 kronor ska delas ut till en person som bidragit till att ge spridning åt jämlikhetsidén.

Ljuders Nickelsilverfabrik, en sedan 35 år av de anställda ägd och demokratiskt styrd metallindustri, fick priset 2015. Året efter, 2016, gick priset till Högstadiet i Nyköping, en skola där alla klasser är blandade utifrån social bakgrund, härkomst och kön. Hederspriset gick 2015 till författaren Per Molander för hans bok Ojämlikhetens anatomi och 2016 till författarna Anders Nilsson och Örjan Nyström för att de i rapporter och böcker lyft fram jämlikhetsfrågan.

Stiftelsen Jämlikhetsfondens styrelsen består av: Per Sundgren (ordförande), Åsa Linderborg (kulturchef), Ingela Edlund (Seko), Johan Lindholm (ordf Byggnads), Gustaf Arrhenius (professor och chef för Institutet för Framtidsstudier), Heléne Pettersson (ABF-ordförande och riksdagsledamot S) samt Gordon Hahn (ordf Coompanion Sverige).

Ange vem du är som föreslår (mailadress) och motivera kort ditt förslag, markera Stora priset eller Hederspriset! Mejla, senast 15 augusti, ditt förslag till:

Persundgren40@gmail.com

Prenumerera