Alzheimermedicin i ny dos förenklar vardagen

Alzheimermedicin i ny dos förenklar vardagen Läkemedelsverket har godkänt Alzheimermedicinen Reminyl? (galantamin) för dosering en gång om dagen. För många Alzheimerpatienter innebär det stora fördelar eftersom de kan ha svårt att komma ihåg att ta sina mediciner. Sverige blir därmed först i världen med att kunna erbjuda Alzheimersjuka Reminyl för dosering en gång per dag. - Att bara behöva ta läkemedel en gång per dag underlättar för många Alzheimersjuka. Det innebär också en lättnad för många anhöriga som känner stress och oro för att den sjuke ska glömma sin medicin, säger professor Bengt Winblad. Den nya dosen har samma positiva effekt vad gäller effektivitet och säkerhet som föregångaren, som gavs två gånger per dag, men färre biverkningar med minskat illamående. Endosstudien, som ligger till grund för godkännandet, var en 26 veckor lång placebokontrollerad fas III-studie på 971 patienter. Sverige blir först i världen med att kunna erbjuda Alzheimersjuka Reminyl för dosering en gång per dag. Få får bromsmediciner Idag får var fjärde Alzheimerpatient behandling med läkemedel. - Det är ett problem att många äldre väntar med att söka hjälp eftersom det är viktigt att sätta in bromsmediciner i ett tidigt skede. Om vi kunde få fler att söka hjälp i tid skulle det spara värdefull tid för den sjuke med familj. Dessutom sparar samhället pengar i och med att sjukvården kommer in i ett senare skede, säger professor Bengt Winblad. Att människor med Alzheimer får behandling har visat sig ha positiv effekt på hur den sjuke fungerar i vardagen och hur länge de kan bo kvar hemma. Undersökningar visar att det också är av stor vikt för de anhöriga. - De anhöriga bär ett tungt lass i och med att många sjuka behöver hjälp och avlastning med det mesta i vardagen. Anhöriga vars sjuka familjemedlem får läkemedel ägnar en timme mindre varje dag att hjälpa den sjuke med att klä sig, med toalettbesök och med att laga mat, säger professor Bengt Winblad. Långsiktig behandling avgörande Reminyl har i flera studier visat sig ha mycket god effekt under minst fyra år. Det är en fördel med tanke på att patienter med mild till måttlig Alzheimer ofta är sjuka under lång tid. Närmare 150 000 svenskar beräknas lida av någon demenssjukdom, varav Alzheimers demens är den vanligaste. För ytterligare information kontakta produktchef Clary Holtendal, Janssen-Cilag, 08-626 50 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/23/20040820BIT21250/wkr0001.pdf

Dokument & länkar