Bokslutskommuniké 2005-01-01 – 2005-12-31

JC nu redo för snabb och lönsam expansion

HELÅRET 2005 JC:S BÄSTA RESULTAT NÅGONSIN • Nettoomsättningen uppgick till 1 706,9 Mkr (1 720,7) en minskning med 0,8 procent. • Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 107,1 Mkr (52,0). • Bruttovinstmarginalen ökade till 40,8 procent (39,2). • Resultat efter skatt uppgick till 68,9 Mkr (25,9). • Resultat per aktie uppgick till 3,71 kr (1,39*). • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 168,1 Mkr (49,4). • Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 4 kr (0,50*) per aktie på grund av den höga soliditeten, det positiva kassaflödet samt de goda framtidsutsikterna. • Styrelsen föreslår en aktiesplit 2:1. FJÄRDE KVARTALET 2005 VÄSENTLIG FÖRBÄTTRING AV BRUTTOVINSTMARGINALEN • Nettoomsättningen uppgick till 454,5 Mkr (459,0), en minskning med 1,0 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 48,3 Mkr (44,9). • Bruttovinstmarginalen ökade till 46,7 procent (40,0). • Resultat efter skatt var 29,1 Mkr (26,9). • Resultat per aktie uppgick till 1,57 kr (1,45*). FRAMTIDSUTSIKTER ÖKAD EXPANSIONSTAKT OCH FORTSATT STARK RESULTATÖKNING • Lansering av nytt tonårs- och barnkoncept. • Lansering av nytt jeanskoncept. • Brothers startar upp sin första butik i Finland under mars 2006. • Mål om 30 nya egna butiker för 2006, 14 redan kontrakterade. • Avtal är tecknat om att starta outlet i Kosta under sommaren 2006. • Styrelsen förutspår fortsatt stark resultatförbättring under 2006. • Styrelsen höjer det långsiktiga rörelsemarginalmålet till 10 %. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Thommy Nilsson, VD och koncernchef, telefon 031-334 51 24 eller 0709-17 23 75

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar