DELÅRSRAPPORT 2006–01–01 – 2006–03–31

Försäljningsökning och fortsatt expansion

FÖRSTA KVARTALET 2006 • Nettoomsättningen uppgick till 456,6 Mkr (402,0) en ökning med 13,6 procent • Rörelseresultatet uppgick till 4,2 Mkr (5,4) • Bruttovinstmarginalen uppgick till 35,6 procent (36,7). Skillnaden beror främst på lägre valutavinster samt högre andel grossistförsäljning • Resultat efter skatt uppgick till 2,9 Mkr (3,3) • Resultat per aktie uppgick till 0,16 kr (0,18*) • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -124,0 Mkr (-57,0) • Brothers etablerade sin första butik i Helsingfors, Finland • Det nya konceptet J-Store lanserat med tre testbutiker ÖVRIGT • Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 4 kr (0,50*) per aktie och att en aktiesplit 2:1 genomförs • Vidare föreslår styrelsen att JC AB namnändras till J & C Group AB • Styrelsens bedömning om en fortsatt stark resultatförbättring 2006 kvarstår • Målet om 30 nya butiker för 2006 ligger fast. Hittills är 26 öppnade eller kontrakterade * värdet omräknat efter genomförd split För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD och koncernchef, mobiltelefon 0709-17 23 75

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar