DELÅRSRAPPORT 2006-01-01 – 2006-06-30

Hög etableringstakt och stärkta bruttovinstmarginaler

FÖRSTA HALVÅRET 2006 • Nettoomsättningen uppgick till 825,4 Mkr (761,4) en ökning med 8,4 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 19,1 Mkr (19,4). • Bruttovinstmarginalen ökade till 41,2 procent (40,1). • Resultat efter skatt uppgick till 13,0 Mkr (12,7). • Resultat per aktie uppgick till 0,35* kr (0,34*). ANDRA KVARTALET 2006 • Rörelsens nettoomsättning uppgick till 368,8 Mkr (359,4), en ökning med 2,6 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 14,9 Mkr (14,0). • Bruttovinstmarginalen ökade till 48,2 procent (44,0) huvudsakligen till följd av ökad andel egna butiker. • Resultat efter skatt uppgick till 10,1 Mkr (9,4). • Resultat per aktie uppgick till 0,27* kr (0,25*). • Beslut att etablera Sisters i Finland. FRAMTIDSUTSIKTER • RNBs erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC har accepterats av ägare till cirka 89,4 procent av aktiekapitalet och rösterna i JC, räknat efter full utspädning med hänsyn till utgivna teckningsoptioner. • RNB har beslutat fullfölja erbjudandet och förlänga acceptperioden till och med den 4 augusti 2006. • Extrastämma om brutet räkenskapsår. • Styrelsens bedömning om en fortsatt stark resultatförbättring 2006 kvarstår. • Styrelsens målsättning om 30 nya butiker för 2006 har uppnåtts. Hittills är 35 öppnade eller kontrakterade. *värdet omräknat efter genomförd split För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD och koncernchef, mobiltelefon 0709-17 23 75

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar