JC AB avnoteras från Stockholmsbörsen

Styrelsen i JC Aktiebolag (publ) har idag fattat beslut om att avnotera bolagets fondpapper från Stockholmsbörsen. Avnoteringen kommer att ske den 4 september 2006, medförande att sista dag för handel med JC-aktien blir den 1 september 2006.

Skälen för beslutet är att RNB Retail and Brands AB (”RNB”) äger aktier motsvarande cirka 95 procent av rösterna och kapitalet i bolaget, vilket i sin tur medför dels att Stockholmsbörsens krav på ägarspridning inte är uppfyllt, dels att likviditeten i aktien är för låg. Styrelsen har vidare, på RNBs begäran, beslutat att kalla till en extra bolagsstämma i bolaget för utseende av ny styrelse. Stämman kommer att äga rum den 8 september 2006 kl 09.00 i bolagets lokaler i Mölnlycke. Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Solberg, VD och koncernchef RNB, mobiltelefon 0708-18 44 40 Torsten Jansson, styrelsens ordförande, mobiltelefon 0708-99 80 50

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar