JC:s försäljning till konsument i december

JC redovisar för december 2005 en total försäljning till konsument om 322,9 Mkr (308,0)* i egna butiker och franchisebutiker – en ökning med 4,8 procent. I Sverige ökade försäljningen med 4,3 procent jämfört med föregående år. * Exklusive den avvecklade tyska verksamheten.

JC:S FÖRSÄLJNING TILL KONSUMENT JC:s försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker och omfattar samtliga koncept; JC 6–25 år och Brothers/Sisters. Uppgifter om försäljning till konsument lämnas månadsvis. Av den totala försäljningen stod den svenska marknaden för cirka 79 procent under år 2004. JC-KONCERNENS INTÄKTER JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgifter om intäkter lämnas kvartalsvis. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Thommy Nilsson, VD, telefon: 0709-17 23 75

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar