JC:s försäljning till konsument i juli

JC redovisar för juli 2006 en total försäljning till konsument om 173,1 Mkr (173,4) i egna butiker och franchisebutiker – en minskning med 0,2 procent. I Sverige minskade försäljningen med 1,8 procent jämfört med föregående år. Motsvarande försäljningssiffror i jämförbara butiker minskade under perioden med totalt 3,6 procent och i Sverige minskade försäljningen med 4,2 procent.

JC:S FÖRSÄLJNING TILL KONSUMENT JC:s försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker och omfattar samtliga koncept; JC 6–25 år och Brothers/Sisters. Uppgifter om försäljning till konsument lämnas månadsvis. Av den totala försäljningen stod den svenska marknaden för cirka 80 procent under år 2005. JC-KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING JC-koncernens nettoomsättning utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgifter om nettoomsättning lämnas kvartalsvis. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Thommy Nilsson, VD, telefon: 0709-17 23 75

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar