JCs försäljning till konsument i december

Report this content

JCs försäljning till konsument i december JC redovisar för december 2002 en försäljning till konsument om 322,8 Mkr i egna butiker och franchisebutiker. Det är en ökning med 1,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Sammantaget för hela år 2002 uppgick försäljningen till konsument till 2 436,5 Mkr, vilket motsvarar en minskning med 0,8 procent jämfört med år 2001. JCs försäljning till konsument JCs försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker. Uppgift om försäljning till konsument lämnas månadsvis. JC-koncernens intäkter JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgift om intäkter lämnas kvartalsvis. För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD, telefon 0704-71 55 47 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00080/wkr0002.pdf

Dokument & länkar