JCs försäljning till konsument i juli

Report this content

JCs försäljning till konsument i juli JC redovisar för juli 2002 en försäljning till konsument om 177,9 Mkr i egna butiker och franchisebutiker. Det är en minskning med 1,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Sammantaget för årets sju första månader uppgick försäljningen till konsument till 1 256,9 Mkr, vilket motsvarar en minskning med 1,1 procent jämfört med samma period 2001. [REMOVED GRAPHICS] JCs försäljning till konsument JCs försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker. Uppgift om försäljning till konsument lämnas månadsvis. JC-koncernens intäkter JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgift om intäkter lämnas kvartalsvis. För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Hagberg, telefon 0709-17 23 49 . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00070/wkr0002.pdf

Dokument & länkar