JCs försäljning till konsument i oktober

Report this content

JCs försäljning till konsument i oktober JC redovisar för oktober 2002 en försäljning till konsument om 228,2 Mkr i egna butiker och franchisebutiker. Det är en ökning med 5,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Sammantaget för årets tio första månader uppgick försäljningen till konsument till 1 925,9 Mkr, vilket motsvarar en minskning med 1,1 procent jämfört med samma period 2001. JCs försäljning till konsument JCs försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker. Uppgift om försäljning till konsument lämnas månadsvis. JC-koncernens intäkter JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgift om intäkter lämnas kvartalsvis. För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD, telefon 0704-71 55 47. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00070/wkr0002.pdf

Dokument & länkar