JCs försäljning till konsument i september

JCs försäljning till konsument i september JC redovisar för september 2002 en försäljning till konsument om 228,6 Mkr i egna butiker och franchisebutiker. Det är en ökning med 1,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Sammantaget för årets nio första månader uppgick försäljningen till konsument till 1 697,7 Mkr, vilket motsvarar en minskning med 1,9 procent jämfört med samma period 2001. JCs försäljning till konsument JCs försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker. Uppgift om försäljning till konsument lämnas månadsvis. JC-koncernens intäkter JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgift om intäkter lämnas kvartalsvis. För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD, telefon 0704-71 55 47. JC utvecklar och driver koncept för modebutiker på den svenska och internationella klädmarknaden. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC har fyra koncept - Jeans & Clothes, Boys & Girls, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka fem procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Antalet butiker uppgår till 276. JC-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 19 april 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar