JCs försäljning till konsument i september

Report this content

JCs försäljning till konsument i september JC redovisar för september 2002 en försäljning till konsument om 228,6 Mkr i egna butiker och franchisebutiker. Det är en ökning med 1,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Sammantaget för årets nio första månader uppgick försäljningen till konsument till 1 697,7 Mkr, vilket motsvarar en minskning med 1,9 procent jämfört med samma period 2001. JCs försäljning till konsument JCs försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker. Uppgift om försäljning till konsument lämnas månadsvis. JC-koncernens intäkter JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgift om intäkter lämnas kvartalsvis. För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD, telefon 0704-71 55 47. JC utvecklar och driver koncept för modebutiker på den svenska och internationella klädmarknaden. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC har fyra koncept - Jeans & Clothes, Boys & Girls, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka fem procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Antalet butiker uppgår till 276. JC-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 19 april 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar